NKF Magasinet | 16. Ambita hjelper kommuner med eiendomsinformasjon
1185
page-template-default,page,page-id-1185,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Ambita hjelper kommuner med eiendomsinformasjon

 

Ambita står blant annet bak Infoland, Norges største tjeneste for eiendomsinformasjon. Et hett tema akkurat nå er samarbeid med kommuner om hvordan de skal samkjøre sine eiendomsdata ved kommunesammenslåing og strukturere den bedre.

Ambita har i dag samarbeid med nærmere 300 kommuner som brukes deres tjenester for 
eiendomsinformasjon. Et viktig fokusområde for Ambita er å samarbeide med kommuner om hvordan de kan håndtere eiendomsinformasjon og effektivisere bolighandelen.

Vil gjøre byggesøknaden heldigital

Et viktig satsingsområde fremover er å digitalisere flere av kommunens oppgaver, blant annet behandling av byggesøknader. Sammen med Norconsult Informasjonssystemer (NoIS) utvikler Ambita en løsning der profesjonelle aktører kan sende inn sine byggesøknader heldigitalt til offentlig etat. Dette betyr at kommunene kan behandle byggesøknader raskere og enklere.

Infoland og nye digitaliseringsløsninger

Infoland, som inneholder opplysninger innen eiendom, kart-, vei- og plandata samlet fra alle landets kommuner, er en av de tjenestene Ambita er mest kjent for. Tjenesten brukes for eksempel av meglere ved salg av eiendom. Arild Elverum, salgsdirektør i Ambita, beskriver Infoland som en portal for eiendomsinformasjon.

– Megleren er underlagt strenge krav til dokumentasjon og må henvende seg til kommunen for å få nødvendig informasjon. Ambita samarbeider med de fleste av landets kommuner for å utvikle løsninger slik at informasjonen best mulig når ut til innbyggere og markedet, forklarer Elverum.

Kommunesammenslåing krever strategi for eiendomsinformasjon

En stor oppgave for Ambita akkurat nå er å sikre at kommunene er forberedt på håndtering av eiendomsinformasjon i sammenheng med kommunesammenslåing. Hvordan skal en for eksempel gjøre det når Tiurveien finnes i sentrum av to mindre kommuner som skal slås sammen til én, slik at flere ender opp med å bo på samme adresse?

Eller et annet eksempel; tre kommuner som skal bli til én og som alle har sine datasystem for kart. Hvordan skal de klare å samkjøre systemene slik at det blir en løsning?

Ambita veileder kommunene i disse prosessene, der målsetning er at informasjonen fra kommunene skal være tilgjengelig på lik linje som før sammenslåingen.

– Datoen 1. januar 2020 vil være en milepæl i dette arbeidet. Da er kommune-sammenslåingen en realitet. Opplever markedet minimale endringer i tilgjengelighet til informasjon, så har vi lykkes, sier Elverum.

Strukturerte data er fremtiden

Ambita opplever at mange kommuner har viktig data i gamle arkiver som ikke er kompatible med nye systemer. Det gjør det vanskelig å bruke informasjonen. De har et arbeid på gang for å kartlegge hvordan kommunene kan få bedre tilgang til informasjon fra gamle arkiver. Målet er at mest mulig informasjon er harmonisert og strukturert på en måte som automatiserer markedstilgangen.

–  Vi ser at mange kommuner som har vært tidlig ute i digitaliseringsarbeidet nå møter nye utfordringer. Datamengdene er store, og mange kommuner har ikke vært bevisst nok på å strukturere dataene riktig slik at man enkelt finner tilbake til informasjonen. Det kan være noe så enkelt som at papirer og dokumenter knyttet til en eiendom mangler titler eller datoer. Det kan også være tilfeller der kommunen må hente frem dokumentasjon flere ganger fordi arkivsystemet ikke er godt nok.

Mange kommuner jobber nå med en langsiktig strategi for å strukturere og kategorisere den informasjonen som finnes.

– Vi ser store effektiviseringsgevinster i at kommuner legger en langsiktig strategi for strukturering av eiendomsdata. Her er Ambita en viktig samarbeidspartner, avslutter Arild Elverum.

 

AMBITA

Ambita er et norsk eiendoms-tech-selskap som tilbyr en rekke tjenester basert på eiendomsinformasjon. Selskapet står bak flere sentrale løsninger som bidrar til digitalisering av eiendomsmarkedet, blant annet digital tinglysing og tjenestene 
Infoland og Boligmappa.no. Selskapet er heleid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Arild Elverum, salgsdirektør i Ambita.