ARTIKKELANNONSE
Foto: Julie Mathilde Oksås

Har rehabilitert gamle renseanlegg

Bedre HMS, biokjemisk renseprosess og fremtidsrettet tankegang er noe av det man får på kjøpet når Biovac rehabiliterer og gjenbruker bygningsmasse på gamle avløpsrenseanlegg.

– Nå har vi rehabilitert fire renseanlegg, og er snart i gang med nummer fem. Det var løsningen med SBR anlegg vi ønsket, sier Stina Musum, tidligere ingeniør i Steinkjer kommune.

Som en bygdekommune med flere mindre grendesenter, hadde de flere avløpsrenseanlegg som var modne for rehabilitering.

– De er veldig dyktige i Biovac, og de vet hva de driver med. De har gode tekniske løsninger, og er spesialister på området, sier Musum, som nå jobber i Sweco.

 

Ny arbeidshverdag

Musum forteller at de nye anleggene slår veldig positivt ut for HMSen til driftsoperatørene, som nå har fått en ny og bedre arbeidshverdag. De har fått lukkede anlegg med mye mindre lukt og gasser, med god tilgjengelighet til utstyr og mindre kontakt med avløpsvannet.

– Driftsoperatørene er med på prosessen, og det er alltid denne typen anlegg de ønsker seg, sier hun.

I de gamle anleggene var det åpne bassenger, men nå er hele renseprosessen i et lukket system, noe som er viktig med tanke på HMS og skadelige kloakkgasser.

– Det var jo ikke bra for helsen, sier hun

 

Biologisk renseprosess

Hoveddelen av renseprosessen i anleggene er biologisk, og Musum påpeker viktigheten av å tenke miljø og samfunnsøkonomi.

– I prosessen utnytter vi bakterier som lever i kloakken, og ved å gi dem optimale forhold bryter de ned stoffene som vi ikke ønsker å slippe ut i naturen. Prosessen krever fremdeles noe tilsetting av kjemikalier for å felle ut fosfor, men langt mindre enn tidligere, sier ingeniøren som er overbevist om at biologisk rensning er det riktige for fremtiden.

Med en biologisk renseprosess kan man i tillegg tenke på muligheten for sirkulærøkonomi.

– Verden mangler fosfor, og det er det mye av i kloakk. Det jobbes med å kunne gjenvinne denne fosforen, og da er man avhengig av biologiske renseanlegg. Det er ikke kommet så langt enda, men det gjøres forsøk, og håpet er å kunne utnytte det i fremtiden.

 

Fleksible løsninger halverer prisen

– Vi har sett flere ganger at vi nærmest har halvert kostnadene ved å rehabilitere i stedet for å bygge helt nytt anlegg. Med alt fra prosessingeniører, prosjektledere, tegnere, elektrikere, montører og eksperter på automasjon i egen organisasjon, kan vi ta hånd om hele prosessen, sier Eskil Møllegaard, prosjektdirektør i Biovac.

Biovac kommer gjerne på gratis befaring for å se på mulighetene for rehabilitering og forskjellige løsninger. De er opptatt av å ta utgangspunkt i renseanlegget som allerede eksisterer og finne gode løsninger til en fornuftig pris. I mange tilfeller kan spesielt bassenger og annen bygningsmasse brukes videre mens selve prosessutstyret skiftes ut.

– I tillegg til å være totalleverandør vil vi gjerne være en god sparringspartner og finne frem til de gode løsningene ut fra den enkeltes behov. Løsningene er fleksible, både med plassering og antall moduler. Også reaktorene, som er tankene der rensingen foregår, kan tilpasses i både størrelse og antall, avslutter Eskil Møllegaard.