Driftsansvarlig park Trond Farsjø og enhetsleder for drift av park Rita Regbo i Skien kommune har travle dager når våren kommer. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Gjør byen klar til sommeren

I vårsesongen kostes, spyles og plantes det over hele landet før feiringen av nasjonaldagen og sommersesongen. I Skien innebærer det blant annet feiing av 6000 tonn grus og utplanting av 40 000 tulipanløker.

Det er strålende sol når vi ankommer en av landets eldste byer, Henrik Ibsens fødeby, lokalisert mellom kysten og fjellet og med Skienselven og Telemarkskanalen som sentrale vannveier. Her skal vi få se hvor mye arbeid som inngår i det å få en mellomstor norsk by ut av vinterdvalen og klar for 17. mai og resten av sommersesongen. Idet vi ankommer, er enhet for veg og parkering og enhet for avløp i gang med å spyle og koste området rundt Ibsenparken midt i byens sentrum.

– Det er mye som skal være i orden til den 17. mai, og for hele sommeren, for den saks skyld, sier Rita Regbo, enhetsleder for drift av park i Skien kommune, som vant Attraktiv by-prisen 2021 sammen med nabobyen Porsgrunn. Sammen med senioringeniør Bjarne Skauen i avdeling for veg og parkering er hun sentral i arbeidet med å børste støvet av byen etter vinteren.

 

50 kubikkmeter vann

– Vi spyler og koster hele sentrum på én natt i den første uken av mai, forteller Skauen. Da er 20 mann i arbeid, sammen med tre spylebiler og like mange feiebiler.

– Til sammen går det med 50 000 liter vann på de tre spylebilene vi har i drift, og på det meste har vi 20 mann i arbeid, forteller han.

– De store spylebilene er det vann og avløp som disponerer, mens vi i avdeling veg og parkering disponerer en litt mindre bil.

Etter spyling kommer kommunens tre feiebiler. Fra Skiens 400 kilometer kommunal vei, 50 kilometer gang- og sykkelstier og ti kilometer fortau feies det opp mellom fem og seks tusen tonn grus og strøsand. Dette regnes som forurenset masse, og blir deponert miljømessig forsvarlig. Men grus er ikke grus, må vite.

 

Miljøet sentralt

– Vi skiller mellom masser som feies opp fra kjørebanen, de blir deponert, siden de kan være forurenset av oljelekkasjer, svevestøv, mikroplast og gummirester. Massene fra fortau og gang- og sykkelstier kan vi benytte til utfylling av for eksempel turstier og idrettsanlegg, forklarer Skauen.

– De blir ikke regnet som forurenset, så de kan trygt benyttes.

En av årsakene til at veien spyles før feiebilene slipper til, er å unngå støvplager.

– Vi er svært oppmerksomme på å gjennomføre vårrengjøringen med så lite belastning for innbyggerne som mulig, men det er dessverre ikke mulig å unngå at det støver noe, sier Skauen. Samtidig er vegavdelingen opptatt av miljø, og har blant annet innført miljøkrav til asfalten som benyttes i kommunen, etter modell av Oslo.

– Vi gjennomfører felles anbud om anskaffelse av asfalt sammen med nabokommunene Siljan, Bamble, Kragerø og Porsgrunn. Det er et omfattende prosjekt med ca. hundre millioner kroner i budsjett. Miljøasfalt er et ledd i kommunens arbeid med bærekraft, der også bruk av biodrivstoff som biodiesel og biogass inngår, sier Skauen.

 

Årlig tulipanrush

Men det er slett ikke bare veiene som skal fremstå i all sin prakt når våren kommer. Rita Regbo har ansvaret for at Skiens mange parkanlegg, friområder, lekeplasser, badeplasser, parkbenker og fontener bidrar til innbyggernes trivsel. Hun peker på ett av de beskårne lindetrærne som omkranser Ibsenparken.

– Vi har til sammen 333 slike trær i Skien, det vi kaller kolletrær. De ble faktisk plantet etter bybrannen i Skien i 1886, som gikk veldig hardt ut over Skiens sentrum. Trærne ble plantet for å fange opp gnistregn i tilfelle det skulle brenne på nytt, forteller hun.

– De beskjæres/kolles om vinteren, og så fjerner vi stammeskudd gjennom sommeren, sier Regbo. Knutekolling er oppbyggingsbeskjæring som gir trærne en spesiell form. Utplanting av ca. 20 000 tulipanløker her i sentrum og minst like mange i Brekkeparken, som tilhører Telemark Museum, hører også med, i tillegg til løvblåsing, raking og generelt vedlikehold av parkanleggene.

– Når tulipanene blomstrer av og skal skiftes ut, gir vi løkene videre til innbyggerne, som kan ta dem opp selv i Brekkeparken. Det skaper det reneste tulipan-rushet her i Skien hvert år, sier hun.

– Det skaper glede blant innbyggerne, og løkene kommer til nytte. På den måten unngår vi merarbeidet med å lagre løkene, og unngår at de blir kastet, sier driftsansvarlig park Trond Farsjø.

 

Norgesflagg av blomster

Dette året har avdelingen plantet et helt nytt felt. Tusenvis av stemorsblomster i rødt, hvitt og blått danner det norske flagget, og området rundt blir raket og stelt med etter alle kunstens regler.

– Her, foran Borgengården, var det bare en gressplen tidligere, men nå har vi anlagt dette flotte bedet. Det både håper og tror jeg innbyggerne vil sette pris på, sier Regbo.

– I tillegg til bedene, har vi over 200 ampler som skal henges ut og skjøttes, og når sommerblomstene skal ut, bruker vi ti arbeidsdager på jobben med seks ansatte i arbeid, forteller Farsjø.

Men parkavdelingens ansvar stanser ikke ved plenklipp, beskjæring og utplanting. Rita Regbo og hennes folk har også ansvaret for 180 lekeplasser, ti badeplasser, byens syv fontener og ikke minst laksetrappen i Skienselven. I tillegg skal en lang rekke maskiner og annet utstyr, 200 parkbenker lagres og vedlikeholdes, og batterier lades og kontrolleres.

– Du vet, bare vanning av blomster, ampler og nyplantede trær er så godt som en heltidsjobb. Vi tester for tiden robotplenklippere, og det er et spennende prosjekt som gjør at vi sparer en del arbeidstimer som kan benyttes på annet påkrevd vedlikehold, sier Rita Regbo.

– Dette er en fantastisk jobb, der vi får jobbe med ting som øker innbyggernes livskvalitet og gjør det enda bedre å bo i Skien!

Ronny Bang spyler før Inge Gundersen kommer etter med kostebilen. Foto: Kjell Jørgen Holbye
Når tulipanene blomstrer av og skal skiftes ut, gir vi løkene videre til innbyggerne.