– Alle bor i en kommune, men ingen bor i en stat, mener administrerende direktør i NKF, Kirsti Kierulf. Foto: Chris Caspersen.

Vil slippe løs kommunenes innovasjonskraft

Hun brenner for kommune-Norge, Kirsti Kierulf. Nå leder teknologigründeren Norges eldste medlemsforening, Norsk Kommunalteknisk Forening, inn i en ny tid.

Foreningen ble startet i 1907, og hadde allerede da det formålet vi fortsatt arbeider for, nemlig kunnskaps- og kompetansedeling mellom norske kommuner innenfor de kommunaltekniske fagene, sier Kierulf. Hun har lang erfaring fra norske teknologibedrifter og som lokalpolitiker i hjembygda Asker, og tiltrådte som administrerende direktør for NKF i september 2021.

– Jeg er jo litt stolt av å være første kvinne som har denne jobben, og kaller meg gjerne teknologifeminist, smiler hun.

– Data er jo for viktig til at det kan overlates til menn.

Nå er det kommunale tjenester som opptar Kierulf. Men hva er egentlig kommunalteknikk?

 

Tjenestene tett på

– Norsk Kommunalteknisk Forening jobber med alle de sidene ved kommunens drift som innbyggerne bare legger merke til når de ikke virker, sier Kierulf.

Det at du får rent vann i springen, at avfallet blir hentet, at lyset er på i idrettshallen, at skolene blir rengjort og veiene brøytet om vinteren. Alle de små og store oppgavene som skjer tett på hver enkelt innbygger i landet vårt, og som mange tar for gitt.

– Jeg pleier å si at alle bor i en kommune, men ingen bor i en stat, sier Kierulf.

– Tusenvis av dyktige og ikke minst engasjerte mennesker jobber i kommunene for å legge til rette for at vi skal kunne leve gode liv. Jeg føler at de er for usynlige og fortjener mer oppmerksomhet. En av våre oppgaver er å synliggjøre den enorme kompetansen og stå-på-viljen som finnes i norske kommuner, sier en entusiastisk Kierulf.

 

Kunnskapsdeling

– NKFs visjon er Kunnskapsdeling for et bedre samfunn, og vår oppgave er å bidra til at erfaring, kompetanse og smarte løsninger blir overført mellom kommunene, til gode for oss alle, poengterer hun. Det gjør NKF gjennom å arrangere kurs og konferanser, drive fagnettverk for kommunalteknikere og utvikle gode verktøy som kommunene kan ta i bruk i sitt arbeid.

– Årlig deltar nærmere fem tusen kommuneansatte på kurs og konferanser i regi av NKF, og vi drifter nå over 125 nettverksgrupper. Vi samarbeider tett med statlige etater, men vår store fordel er at vi jobber tett på kommunene og vet hvor skoen trykker. På den måten er vi også et bindeledd mellom staten på den ene siden og kommunene på den andre, sier hun.

 

Klima-kommuner

NKFs arbeid er delt inn i fem fagområder: Byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø, veg og park og siste skudd på stammen, NKF digital. For digitalisering er et viktig stikkord i kommune-Norges videre utvikling, mener Kierulf. Det henger tett sammen med en annen stor oppgave som i stor grad vil prege kommune-Norge i årene fremover: bærekraft og klimamål.

– Det er jo i kommunene størstedelen av dette løftet skal skje, rent praktisk. Kommunene er for eksempel Norges største byggforvalter, og må ta grep for å utnytte arealene enda bedre og ikke minst legge til rette for gjenbruk og sirkulærøkonomi. Kanskje må vi få politikerne til å skjønne at det å bygge om en skole til sykehjem er en bedre idé enn å bygge nytt, selv om det kan bli litt dyrere? spør Kierulf.

 

Miljøagenter

– Maskinparken må etter hvert elektrifiseres, og hva slags sand skal vi strø veiene med? Hvor skal det være lov til å bygge, og hva skal man få lov til å bygge? Kommunene har enorm innflytelse på samfunnets bærekraft, og det er det viktig å anerkjenne, sier Kierulf.

– Kommunalt ansatte er samfunnets miljøagenter, og det er viktig at resten av oss lytter til dem og tar de gode eksemplene med oss i det nasjonale arbeidet, sier hun.

Hun etterlyser tettere kontakt mellom stat og kommune, og mener det bobler av innovasjonskraft i kommune-Norge.

– Jeg tror det er enormt viktig at man leter etter de gode løsningene som utvikles av folk som er satt til å løse dem i hverdagen. Det er så mye innovasjonskraft der ute, som vi må jobbe for å slippe fri. Derfor elsker jeg å reise rundt i Norge og snakke med dem som faktisk arbeider med de konkrete oppgavene. Statlige etater har ofte for liten kontakt med den virkeligheten de er satt til å forvalte, og det har jeg en ambisjon om å gjøre noe med, sier Kierulf.

NKFs visjon er Kunnskapsdeling for et bedre samfunn, og vår oppgave er å bidra til at erfaring, kompetanse og smarte løsninger blir overført mellom kommunene, til gode for oss alle.

Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Visjon: Kunnskapsdeling for et bedre samfunn
 • Norges eldste medlemsforening, stiftet i 1906
 • Praktisk talt alle norske kommuner er medlem
 • Jobber for kunnskaps- og kompetanseutveksling i kommunalteknisk sektor
 • Arrangerer kurs og konferanser og drifter fagnettverk
 • Utvikler digitale verktøy for de kommunaltekniske fagene

Kirsti Kierulf

 • Selvutnevnt kommune-nerd
 • Kommunestyremedlem i Asker for Høyre
 • Siviløkonom
 • Lang fartstid i IT-bransjen i bedrifter som IBM, Accenture og Creuna
 • Teknologigründer
 • Tidligere leder for ODA-nettverket for kvinner i databransjen og Kvinneuniversitetet på Løten
 • Bred erfaring med digitalisering i offentlig sektor
 • Første kvinnelige administrerende direktør i NKF