Ill.: Halogen.

NKF med ny strategi:

Kommunene er Norges miljøagenter

På NKFs landsmøte 19. mai ble det vedtatt en ny og ambisiøs strategi. – Vi i NKF lykkes godt med kunnkaps- og kompetansedeling og øker antall nettverk uke for uke. Nå vil vi satse enda mer enn tidligere på å skape konkrete og synlige klima- og miljøresultater, sier administrerende direktør  Kirsti Kierulf.

Bærekraftutvikling er det sentrale stikkordet for den nye strategien, som legger knytter til tre av FNs 17 bærekraftsmål: Oppvekst og gode liv, klima- og miljøvennlighet og attraktive steder og byer. For de tre politikkområdene har NKF utarbeidet tolv mål som skal være styrende for foreningens virksomhet de neste fire årene.

– I arbeidet med ny strategi har vi valgt å legge oss tett opp mot våre søsterorganisasjoner KS, Samfunnsbedriftene og Norsk Vann. Det vil bidra til slagkraft og gjennomføringsevne, siden våre virksom-heter henger tett sammen, sier Kierulf.

– Vår jobb er å bryte ned bærekraftsmålene og bidra til å omskape dem til konkret praksis i kommune-Norge. 280 000 ansatte i de kommunaltekniske fagene kan ta de rette valgene hver dag og på den måten bidra til at Norge kan levere på klima- og miljømål fortere enn vi tror, sier hun.

 

Blant måtene NKF skal bidra på fremover, er å arbeide for at de ansatte i kommunene har riktige verktøy og riktig kunnskap for å løse oppgavene sine på en bærekraftig måte. Kunnskapsproduksjon og digitale løsninger står sentralt, og parallelt med den nye strategien ble også en ny fagavdeling etablert.

– NKF Digital vil få en sentral oppgave i å videreutvikle våre digitale verktøy innen eiendomsledelse og anskaffelser, IK-BYGG og Prosjekthjelperen, til løsninger som kan benyttes i andre fagområder, som for eksempel vegforvaltning. Det er nødvendig med nye innfallsvinkler for å sikre at ressursene benyttes treffsikkert og målrettet innenfor disse områdene, sier Kierulf, – og det vil vi legge stor vekt på fremover.

 

Ved siden av å sikre kompetanse, kunnskap og verktøy, inkluderer NKFs rolle som kunnskaps- og samfunnsutvikler også en rolle som pådriver for at kommunene får riktige rammevilkår og ressurser til å gjennomføre arbeidet på en bærekraftig måte. Og ikke minst at unge talenter får øynene at kommune-Norge er en av Norges viktigste og mest interessante arbeidsplasser der man kan bidra til det grønne skiftet vi alle står overfor.

– Det er, når alt kommer til alt, i kommunene mye av det konkrete arbeidet skal gjøres. I de tusenvis av prosesser kommunene står i for å levere tjenester som danner grunnlaget for et godt liv for innbyggerne, har hvert enkelt valg betydning, og for å lykkes, må kommunene ha motiverte og kompetente fagarbeidere, kompetente fagarbeidere, sier Kierulf.

– Det betyr igjen at kommunene må tilføres tilstrekkelig med ressurser til å utvikle sine ansatte i en tid preget av omstilling – og ikke minst fortsette å tiltrekke seg unge talenter på alle nivåer, sier hun.

– Jeg pleier å si det sånn av at vi i NKF er kommunenes treningspartner, og vi skal fortsatt være en vaktbikkje for at de kommunaltekniske områdene får den oppmerksomheten og ikke minst prioriteten de fortjener, avslutter hun.