Voica Imrik og Hanne Eriksson leder renholdsfunksjonen i Fredrikstad kommune.

Ny giv for renholdsfaget

– Ethvert godt vedlikehold av bygg starter med riktig renhold, sier Hanne Eriksson, renholdssjef i Fredrikstad kommune. Sammen med Voica Imrik, bygg- og eiendomssjef, etterlyser hun mer oppmerksomhet rundt dette viktige arbeidet.

Skoler, barnehager, legevakt og sykehjem – alle disse sentrale samfunnsinstitusjonene har én ting til felles: uten renhold må de stenge. Renholderne har et utrolig viktig samfunnsoppdrag, noe ikke minst korona-krisen har vært med på å synliggjøre.

I Fredrikstad kommune er det omkring 200 ansatte som til enhver tid sørger for å holde kommunens 430 000 kvadratmeter rene, med til sammen hele 33 nasjonaliteter representert.

– Dette er en stor skare med flotte mennesker som virkelig fortjener anerkjennelse for det viktige arbeidet de utfører, sier Eriksson. Hun peker på at renholdsavdelingen er viktig for integrering og gir mange innvandrere mulighet til språklæring og kompetansebygging.

– For mange er dette den første jobben de har i Norge, og på mange måter kan du si at det er fremtidens arbeidstakere som får en god start her hos oss, legger hun til.

Det er et minimumskrav at alle ansatte skal kunne lese HMS-blader, og derved benytte maskiner og kjemikalier riktig, presiserer hun.

– Renholdsfaget er i rivende utvikling, og det må utføres korrekt, sier hun. Økende bruk av maskiner i kombinasjon med nye metoder gjør arbeidet mindre fysisk krevende enn tidligere, samtidig som bruken av kjemiske vaskemidler er blitt kraftig redusert. Bærekraft og miljøtankegang har for lengst nådd renholdsfaget, og mye av arbeidet foregår nå med rent vann og mikrofiberkluter, forteller Eriksson.

– Det er veldig lite kjemi involvert, kanskje med unntak av idrettshaller der vi må fjerne klister, og i dusjanlegg. Det krever at vi bruker mer enn vann, sier Eriksson. Kommunen har lagt et stort arbeid og tilsvarende investeringer inn i modernisering av renholdsfunksjonen og benytter blant annet renholdsroboten «Kåre» til renhold av store flater i en av kommunens idrettsanlegg, noe som frigjør renholderne. Kommunen har også tatt i bruk desinfiseringsroboter ved sykehjem, på legevakten og helsehuset. Dette er maskiner som fjerner all smitte i form av bakterier og virus uten at renholderen må utsette seg for smittefare.

– Roboter er nok en viktig del av fremtiden i faget, men de vil aldri erstatte renholderen fullt ut, sier Voica Imrik. Folk både varer lenger og er ikke minst mer effektive, så det er lite å frykte, mener hun.

– Roboter kan imidlertid være veldig nyttige og ta de aller tyngste oppgavene, og på den måten avlaste de ansatte og redusere stresset for medarbeiderne våre, sier hun.

Kommunens renholdere står for alt renhold av kommunale formålsbygg i Fredrikstad. Med en variert bygningsmasse der 80 prosent er fra 1980-tallet eller tidligere, blir utfordringene for renholderne forskjellige, sier Imrik. Derfor er tendensen at flere og flere tar fagbrev i faget, og slik bygges kompetanse.

– Omkring en tredel av våre ansatte har fagbrev, og vi ønsker å få opp denne andelen, fastslår Imrik.

– Det blir stadig viktigere å være oppdatert. Nye typer overflater krever annen behandling enn tidligere, og mange av de moderne materialene vil for eksempel ødelegges ved boning, legger Eriksson til.

– Et annet trekk vi ser, er at det benyttes tepper i flere bygg – det skaper ekstra utfordringer, sier hun.

Men renholdsavdelingen sitter ikke passivt og ser på at bygg utformes på uhensiktsmessige måter. Avdelingen blir involvert og hørt når nye bygg skal prosjekteres, og de setter ekstra fokus på bygget slik det vil være i driftsfasen. Valg av overflater, muligheter for lagerhold, størrelse på dører, heis – dette er faktorer som er viktige i renholderens hverdag.

– Det er en rivende utvikling, og utviklingen går fortere og fortere. Digitalisering i form av sensorer og nanoteknologi i form av selvrensende overflater er på vei inn og vil bidra til effektivisering og enda mer optimalisert renhold. For oss er det viktig å ta med oss lang erfaring inn i fremtiden og skape en best mulig hverdag for neste generasjon renholdere, sier Voica Imrik.

For oss er det viktig å ta med oss lang erfaring inn i fremtiden og skape en best mulig
hverdag for neste generasjon renholdere.

Korona-helter

Økt renhold på prioriterte bygg, flytting av medarbeidere, desinfisering av berøringspunkter og mer varierende arbeidstider er stikkord som oppsummerer tiltakene Fredrikstad kommune har gjort under korona-pandemien.

– Det er et imponerende arbeid våre ansatte har gjort i en krevende tid. Jeg er veldig stolt over den positiviteten og fleksibiliteten alle har utvist, sier Voica Imrik.

– Nå tror jeg alle innser viktigheten av renhold – det er renholderne som har stått i front i kampen mot smitte, sier hun.

Målet er å bryte smitteveien mellom kilde og mottaker, noe som blant annet innebærer at flater må desinfiseres, og i mange tilfeller kreves det vask av rom mange ganger per dag, for eksempel på legevakten, der det blir gjort rent mellom hver pasient. På skoler og barnehager er det også ekstra fokus på berøringsflater, mens toalettene blir vasket to ganger om dagen. Undervisningsrom blir også ekstra grundig rengjort.

– Den nye situasjonen har stilt store krav til våre ansatte, og de har tatt oppgaven på strak arm. Det har også bidratt til å knytte avdelingen tettere sammen, siden så mange har måttet samarbeide med «nye» kollegaer, både renholdere og andre ansatte i virksomhetene, sier Imrik.