F.v. Nils Eivind Stranden – leiar kommunalteknikk, Erling Eid – prosjekt og byggeleiar, Jarle Ystebø – VA-ingeniør, Øystein Ølmheim – prosjekt- og byggeleiar og Jarle Flotve – driftsleiar veg og anlegg/Hamnesjef.

Vann og veg i Kvam herad

I hjertet av Hardanger ligger langstrakte og vakre Kvam herad, med tettstedene Strandebarm, Norheimsund, Øystese og Ålvik på rekke og rad langs Hardangerfjorden. Her har både vei og vann vært under kontinuerlig opprusting de siste årene, til glede for kommunens vel 8500 innbyggere.

Det er en kjent sak at den norske infrastrukturen for vann og avløp har et enormt vedlikeholds-etterslep. I Kvam har man vært opptatt av å benytte graveprosjekter og veioppgraderinger til å ruste opp fiber, vann og avløp parallelt. På den måten slipper man unødig graving. Det har gitt resultater.

– I 2010 startet gjennomføringen av et bomringprosjekt, Kvammapakken, som i starten skulle omfatte ni delprosjekter på fylkesveg 7 og 49 i Kvam herad, forteller leder av kommunalteknikk Nils Eivind Stranden. Det er først og fremst et trafikksikkerhetstiltak der flere svært trafikkfarlige punkt der trafikantgrupper må ferdes sammen, er blitt oppgradert, og inkluderer i mange tilfeller bygging av gang- og sykkelvei og fortau.

– Det er i denne sammenheng vi også har satset på parallell oppgradering av vann og avløp, og situasjonen på dette området er veldig god i kommunen, forteller Stranden.

– Prosjektet er bompengefinansiert, men innebærer en stor oppgradering for våre innbyggere, sier han.

Mangfold og variasjon er stikkord når man skal beskrive Kvam herad. Fra utfartsområdet Kvamskogen, 400 meter over havet, går Riksveg 7 bratt nedover til man når havnivå ved Hardangerfjorden. Her går også vann- og avløpsrørene til og fra det populære hyttefeltet og ender ved det moderne renseanlegget i Øystese som hadde oppstart i 2019. Drikkevann hentes fra overflatekilder i fjellet, og kommunen drifter til sammen fem vannverk i tillegg til et privat som på sikt trolig overføres til kommunen.

– Kvam herad er langstrakt, med over 100 km kommunal vei i tillegg til fylkesveinettet, og det gir tilsvarende utfordringer for vann- og avløp, siden det er lange avstander. Derfor har det vært ekstra viktig å benytte anledningen til oppgraderinger av vann og avløp i forbindelse med veioppgraderinger på fylkesnettet, sier Stranden.

Det siste tilskuddet til infrastrukturen er nytt høydebasseng i Øyestese-området.

 

Sikrer trykk og vannkvalitet

– Det gamle høydebassenget var i betong, og ganske utdatert, forteller Stranden. – Hendelsen i Askøy viser hvor viktig kvaliteten på vannforsyningen er, og vi har store ambisjoner om å være blant de beste. Derfor har vi erstattet høydebassenget med et nytt anlegg i glassfiber som kan romme 400 kubikkmeter vann. Det vil både gi nye abonnenter i nærområdet kommunalt vann og ikke minst gi oss enda bedre kontroll på vannkvaliteten, sier han.

Øystein valgte kommunen

 

Etter lang fartstid hos private entreprenører, valgte Øystein Ølmheim å ta seg jobb som prosjekt- og byggeleder i Kvam herad. Det har han ikke angret en dag på.

 

Det startet med at Øystein tok fagbrev som maskinfører i 1996. Da bedriften ble kjøpt opp i 1996, fortsatte Ølmheim som maskinfører. Deretter gikk veien til teknisk fagskole. Etter fagskole fortsatte han som arbeidende formann, de siste 15 år som anleggsleder/ prosjektleder og kalkulatør. Han tror erfaringen kommer godt med i den nye jobben i kommunen.

 

Lang erfaring

– Jeg har jo arbeidet på de fleste store prosjekter, men da på den andre siden av bordet, forteller han. – Det gjør at jeg vet det meste om de praktiske sidene ved prosjektgjennomføring, i tillegg til at jeg har mye erfaring med kalkyler og prissetting. Dette er erfaring som kommer veldig godt med når jeg nå skal ha ansvaret på kommunal side, sier han.

 

Hvordan liker du deg som kommunalt ansatt?

– Jeg trives veldig godt. Her er det gode kollegaer, og faglig sett jobber jeg like fritt som da jeg var i det private. Forskjellen er at arbeidstiden er litt mer forutsigbar, smiler han, men legger fort til: – Uten at det betyr at det ikke er mye å gjøre. Kommunen har ansvar for et veldig bredt spekter av tjenester, og det er mye å gjøre. Jobben er variert og spennende, og jeg liker rollen som prosjektleder, sier han.

 

Oppgraderer vei

Og hans første prosjekt er allerede i full gang. En 450 meter lang veistrekning inn til et nybygd boligfelt og en industripark skal oppgraderes til moderne standard, med fortau, til stor glede for beboerne på det nye feltet. De hadde lenge etterlyst tiltak på strekningen.

– Den gamle veien er tre meter bred, så trang at to biler har vanskeligheter med å passere hverandre. Nå utvider vi veibanen til 5,5 meter i tillegg til at vi bygger 2,5 meters fortau. Det skaper et helt annet trafiksikkerhetsbilde, sier han. Budsjettet er på 13 millioner.

– Jeg har jo vært med på utallige prosjekter opp gjennom årene, så å si det meste som har skjedd her i Kvam, og det gjør at jeg kjenner infrastrukturen ut og inn, sier Ølmheim. – Men nå føles det veldig godt å sitte i førersetet og bruke av erfaringen min. En jobb i kommunen er slett ikke å forakte – det er minst like spennende som å jobbe privat!

Prosjektet er bompengefinansiert, men innebærer en stor oppgradering for våre innbyggere.
De utvikler veg, vann og avløp i Kvam herad.