Seksjonsleder Asgeir Hagen sjekker tilstanden i en av kommunens kummer. Foto: Lillestrøm kommune

Digital innovasjon i Lillestrøm

Nye Lillestrøm tar innovasjon på alvor. I et nytt prosjekt skal avrenning av overvann i overløpskummer registreres med elektroniske sensorer. Målet er å hindre avrenning til Sagelva-vassdraget.

Økt nedbør, sterk vekst, fortetning og urbanisering, sammen med lokalisering i et flatt myrlandskap med flere vassdrag, gjør det stadig viktigere å kontrollere overvann i Lillestrøm kommune. Ved store nedbørsmengder kan avløpsvann blande seg med overvann i overløpskummene og renne ut i elvene i området. Det ønsker kommunen å forhindre.

– Sensorene vil gi oss informasjon om hvor vannmengdene blir store – noe som igjen vil gi oss et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal sette inn tiltak. Det handler om ressursutnyttelse, sier Morten Nårstad, konstituert direktør for Kultur, miljø og samfunn i Lillestrøm kommune.

Vil hindre avrenning

I prinsippet skal avløpsvann og overvann holdes separat, men flere forhold gjør at det i praksis kan forekomme innlekking. På den ene siden har stor utbyggingsaktivitet medført mer takflate og tette dekker, som reduserer fordrøyningskapasiteten i landskapet – altså hvor mye vann som suges opp av jorda. Og i likhet med mange andre norske kommuner, har også Lillestrøm en vann- og avløpsinfrastruktur der deler er nærmere hundre år gamle. Derfor skjer det innblanding av avløpsvann i overvannet, og med økende nedbørsmengder kan vannmengden innimellom bli så stor at en blanding av over- og avløpsvann renner ut i elven. Det er det all mulig grunn til å unngå.

– Vassdraget benyttes til bading og annet friluftsliv og er et viktig naturhabitat. Utplasseringen av sensorer er et viktig skritt for å sikre oss mot forurensning, sier Nårstad.

– Det vil bety mye for både folk og natur.

Elleve målepunkter

I alt skal vanngjennomstrømning måles på elleve punkter. Sensorene plasseres i overløpskummene der vannet samles, og ved hjelp av radarteknologi måles vanngjennomstrømningen praktisk talt kontinuerlig. Teknologien er enkel og utviklet av et firma i Stavanger, forteller avdelingsingeniør Asgeir Hagen som er ansvarlig for prosjektet.

– For oss er det viktig at dette er så enkelt som mulig, og at systemet ikke krever omfattende vedlikehold og ettersyn – lavterskelteknologi som likevel kan gi oss de dataene vi trenger, sier Hagen, som allerede har begynt utplasseringen av sensorer.

– De fleste steder går det helt greit, men på enkelte lokasjoner må vi tenke oss litt mer om. Det handler blant annet om mobildekning og andre forhold, sier Hagen.

Etablerer databehandlingsplattform

Data fra sensorene vil bli tatt imot av en databehandlingsplattform som i prinsippet kan ta imot og kombinere data fra de fleste datakilder. Slik kan sensordata kombineres med data fra for eksempel Yr og NVE og settes i større sammenheng – ved for eksempel å koble opp mot nedbørsdata. I fremtiden kan systemet benyttes til en rekke formål.

– Et enkelt tilbud til publikum, som vi også planlegger, er overvåking av badetemperatur, sier Hagen.

– Dessuten skal vi også måle fyllingsgraden i sandfangene i overløpskummene, slik at vi kan optimalisere tømmingsrutinene. Det vil bidra både til reduserte transportutslipp og er også et tiltak mot miljøutslipp, siden sandfangene jo fungerer som små renseanlegg i seg selv, sier Hagen.

Innovasjonskommune

Lillestrøm er et resultat av sammenslåing av Skedsmo, Fet og Sørum og er en av landets raskest voksende kommuner. Sammen med Lørenskog skal Lillestrøm gjennomføre datamodellering av vannløpene, og med fullt utbygd fibernett og 5G på trappene er kommunikasjonsmulighetene på plass. Nårstad ser for seg flere digitale innovasjonsprosjekter i årene som kommer.

– Det handler om å styrke tjenestekvalitet og skaffe oss godt beslutningsgrunnlag for hvor vi skal sette inn ressurser. Dette er et spennende prosjekt som vi vil vise til fremtiden, avslutter han.

Sensorene vil gi oss informasjon om hvor vannmengdene blir store – noe som igjen vil gi oss et bedre beslutningsgrunnlag når vi skal sette inn tiltak.