En montør jobber i masten. Foto: Bærum kommune

Nye muligheter med smarte gatelys

Siden 2018 har 25 prosent av gatelysene i Bærum blitt skiftet ut til med smarte LED-lamper. Det innebærer mange fordeler, forteller rådgiver Ole Kristian Sørensen.

Med over 22 000 lyspunkter totalt er det et stort anlegg Sørensen og hans medarbeidere drifter, og det er tilsvarende mye å spare på å gjøre lysene smarte.

– Det innebærer at vi skifter ut de gamle lampene med LED-lys som kan styres individuelt, forteller Sørensen.

– Med det nye systemet kan vi styre og overvåke lyspunktene og på den måten sikre en mer optimal drift, forteller han.

– Styringssystemet er skybasert, og vi kan enkelt gå inn og styre hvert enkelt lyspunkt, for eksempel slå det av og på eller dimme pæren opp og ned. Slik blir det mye enklere enn før å sikre at vi har korrekt lys på rett sted og til riktig tid, sier han.

Det er kombinasjonen av LED-pærer og kontinuerlig oppkoblede styringsnoder som gir de mange mulighetene, sier Kirill Seminov, som jobber i kommunenes prosjektavdeling som står for installeringen av det nye systemet.

– Med smart belysning kan vi ikke bare styre lyset, men også ha full oversikt over status på belysningen til enhver tid. Når hele veilysnettet er skiftet ut med smarte LED-armaturer, vil vi til enhver tid ha full kontroll over hele systemet, sier han.

– Det innebærer at vi kan se hva som lyser og hvor det er mørkt og fange opp feil både enklere og raskere enn i et tradisjonelt system, sier han.

Det er kanskje ikke noe man tenker på til daglig, men utendørs belysning er svært viktig for trafikksikkerhet og folks følelse av trygghet. Det reflekteres ikke minst i publikums engasjement. I Bærum kan innbyggerne enkelt melde fra om feil via kommunens hjemmesider. Et digitalt kart viser alle lyspunkter, og ved å klikke seg inn i kartet kan innbyggerne melde om feil på spesifikke lamper. Og publikum er engasjert.

– Vi får mange klager når ting ikke fungerer som de skal, sier Sørensen.

– Selv om vi har en servicegaranti om utbedring av større feil neste virkedag, er det mange som helst skulle ha sett at det skjedde før de ringte. Det viser hvor viktig utendørsbelysningen faktisk er, sier han.

Redusert energiforbruk er en annen fordel ved de nye lampene. I forhold til tradisjonelle natriumpærer innebærer de nye lampene opptil 70 prosent energibesparelse. I tillegg sparer systemet energi ved at lampene kan behandles enkeltvis.

– Når man skal slå på tradisjonelle lyspunkter, for eksempel ved reparasjoner for å sjekke om de virker, må man tenne alle lamper som er tilknyttet et tennpunkt. Med de nye lampene er ikke det nødvendig, her kan montøren teste ett og ett punkt, sier Sørensen.

Samfunnet blir stadig mer elektrifisert. Alt fra mobiltelefoner, elbiler og elsykler til elektrisk drevne bommer gjør at behovet for lett tilgjengelige ladepunkter er økende. Også her kan det nye, smarte veilyssystemet komme forbrukerne til unnsetning. For mens tradisjonelle systemer ikke er spenningsførende når lysene er slått av, er noder og sensorer i det smarte systemet avhengig av kontinuerlig strøm for å fungere. Det betyr at det står spenning i systemet også når lysene er slukket.

– Det er en av de store overgangene, og i utgangspunktet noe montørene må bli vant til. På den andre siden gir dette helt nye muligheter til å ta ut strøm fra nettet på dagtid, for eksempel til lading av elbiler. Eller hva med ladepunkt for mobilen integrert i parkbenker? Mulighetene er mange, sier Seminov.

Med smart belysning kan vi ikke bare styre lyset, men også ha full oversikt over status på belysningen til enhver tid.