ARTIKKELANNONSE
Fagdirektør i DiBK, Kari Befring Bjørnstad.

Vi søker de gode hodene

Oppdragene vil stå i kø både for Norge og oss i HRP. Allerede er over 100 dyktige HRP-medarbeidere involvert i det løftet som gjøres innenfor infrastruktur i Norge, men HRP har behov for enda flere av de beste kandidatene.

– I HRP AS jakter vi alltid etter de gode hodene. De som trives med å prestere og som ønsker seg utfordrende prosjekter, som gjør at de gleder seg til hver dag på̊ jobb, og som vil bidra til at fremtidens infrastruktur tar i bruk de beste digitale og innovative løsningene. Derfor har vi en egen enhet for digitalisering, som vil bidra i dette løftet, sier direktør Infrastruktur i HRP, Lasse Alexandersen.

 

Han ser at det blir en økende oppdragsmengde for selskapet i tiden fremover. HRP er en landsdekkende leverandør av prosjektledelse, byggeledelse, miljø og bærekraft, offentlige anskaffelser og prosjektering innen vei og VA.

– Den samlede kompetansen innen alle fagfelt, som HRP har på sine 21 kontorer i Norge, kan utnyttes hvor det måtte være i landet. Det betyr at vi ved alle kontorer kan utnytte ressursene vi har i vår divisjon for infrastruktur. Vi legger opp til samhandling mellom god lokal kunnskap og en bred nasjonal kompetanse, sier Alexandersen.

– Estimater for etterslepet på vedlikehold innen VA er beregnet til nærmere 400 mrd. kroner, i tillegg har NTP en ramme på over 1200 mrd. kroner. Norge står foran en enorm utfordring når vi må bygge infrastruktur for fremtiden og samtidig tette stort gap i vedlikehold av eksisterende infrastruktur, sier Alexandersen.

HRP har rammeavtaler med de fleste store offentlige utbyggerne innen infrastruktur deriblant Oslo VAV, Nordre Follo, Lørenskog Kommune Bane NOR, Nye Veier, SVV, Bybanen og ikke minst Fornebubanen.

Vi er allerede en attraktiv leverandør av tjenester til våre kunder, men vi ser at det fortsatt er et stort potensial i markedet. For å utnytte dette må vi ha de dyktigste kandidatene, det være seg prosjektledere, byggeledere, SHA rådgivere, ytre miljø-rådgivere, kvalitetsrådgivere eller kontraktsrådgivere.

Vi ønsker oss fagfolkene som om 30 år ønsker å se tilbake på de viktige samfunnsoppgavene de har bidratt til å løse, og kunne si «dette var jeg med på å bygge», sier Alexandersen.

 

HRP er inne i sitt andre tiår med vekst, og veksten skal fortsette. Fornøyde ansatte er da en nøkkel. Vi har et prioritert mål å være best på ansatt-tilfredshet, noe vi er stolte av å si at vi er! To år på rad er vi sertifisert som en Great Place To Work, sier Lasse Alexandersen.