ARTIKKELANNONSE
Fagdirektør i DiBK, Kari Befring Bjørnstad.

Nye løsninger tar over for ByggSøk

1. oktober stengte Byggsøk, Direktoratet for byggkvalitets egen løsning for digitale byggesøknader. – Flere leverandører leverer løsninger for digital byggesøknad. Det er bakgrunnen for stengningen som vi har varslet lenge, sier fagdirektør Kari Befring Bjørnstad i DiBK.

Søknader som er lagret i ByggSøk vil være tilgjengelige fram til 31. desember 2021, noe som gir god tid til flytting av prosjekter over til andre løsninger.

– Måten tjenestene er strukturert på, gjør det også mulig å flytte prosjekter fra ett system til et annet. Hensikten med digital byggesøknad er å forenkle prosessene, og det er dessuten viktig at bedriftene får full frihet til å velge den løsningen som passer dem best, sier hun.

 

I tillegg til Oslo kommune er det fem aktører som i dag leverer løsninger for digital byggesøknad, og behovet for en statlig drevet tjeneste er ikke lenger til stede. I stedet oppfordrer Bjørnstad byggenæringen til å benytte de tjenestene som er på markedet.

– Det ligger store besparelser både for samfunnet og næringslivet i å ta i bruk digitale løsninger på dette feltet. DiBK har utviklet tjenesteplattformen Felles-tjenester BYGG på Altinn, og lagt til rette for at leverandørene kan utvikle gode løsninger for næringslivet, sier Bjørnstad.

– Heldigvis har leverandørene som lager søknadssystemer vært fremoverlente, og nå finnes det et godt tilbud til de som skal søke tillatelse til å bygge, sier hun.

 

De nye søknadsløsningene er tilpasset ulike målgrupper og gjør det enklere å gjøre ting riktig når man lager en byggesøknad. Søknadene kontrolleres opp mot regelverket før de sendes for å sikre at søknaden er komplett – noe som gir raskere saksbehandling i kommunen og mindre feil. Gjenbruk av informasjon vil også forenkle arbeidet med å lage byggesøknaden, sier Bjørnstad.

– Alle våre analyser tilsier at dette er et felt med stort effektiviseringspotensial. Det er allerede sendt ut over 700 000 digitale nabovarslet gjennom Fellestjenester BYGG, og det viser at det er stort behov for disse tjenestene, sier Bjørnstad.

 

Årlig behandler norske kommuner rundt 90 000 byggesøknader, og digitale søknader vil forenkle arbeidet betydelig.

– Samlet vil det offentlige og byggenæringen kunne oppnå milliardbesparelser. Det er et viktig skritt for å redusere kostnadsnivået i en svært viktig bransje, sier hun avslutningsvis.

 

Disse leverandørene tilbyr nye søknadsløsninger