ARTIKKELANNONSE

Sørger for riktig vannkvalitet

Klart Vann AS ble etablert i 2006 og teller i dag 13 ansatte. – Rent hygienisk sikkert vann og vannbehandlingssystemer er vårt fagområde og et viktig aspekt ved driften av alle typer bygninger, sier daglig leder og gründer Geir Kjærland.

Blant produktene Sandnes-bedriften leverer, er miljøvennlige og sikre løsninger for legionella-bekjempelse som samtidig er enkle i drift.

– Vi ser en økende interesse for våre løsninger for kontroll med legionella, sier Kjærland.

– Vi leverer et bredt spekter av løsninger til bruk i bygninger med ulik risikoprofil. Modellen som dekker de fleste behov heter Vie-Legionella 2.1 som kombinerer finfilter, UV-desinfisering og kjemisk desinfisering ved hjelp av nedstrøms rengjøring med stabilisert hydrogenperoksid. Vie-legionella-løsningen er en fleksibel og miljøvennlig løsning der man kan tilpasse doseringen av kjemi etter forholdene, sier han.

Løsningen dekker alle tre risikokategorier, basert på justering av nedstrøms behandling som kun gir restprodukt luft og vann, ingen kjemi.

– I skoler og idrettshaller kan det være formålstjenlig å spyle gjennom sanitæranlegget med desinfiserende midler for eksempel ved nedstengning før sommeren og oppstart om høsten. I andre tilfeller kan det være nødvendig med kontinuerlig dosering, sier Kjærland.

– Det er uansett viktig at det gjennomføres en risikovurdering av lokale forhold, som blant annet omfatter stedlig vannkvalitet der systemet skal benyttes, sier han.

– Manglende vedlikehold av omliggende ledningsnett kan gi økt forekomst av slam som igjen danner vekstgrunnlag for mikroorganismer i sanitæranleggene, påpeker han.

Fjerning av næringsstoffer i vannet er altså et sentralt punkt i drift og vedlikehold av bygningsanlegg. Det gjelder for legionella-bekjempelse så vel som for vedlikehold av systemer for varme og kjøling. Enten det er vann, glykol, brine eller etanol som er energibæreren, er det viktig å sørge for kontroll på korrosjon og at mikroorganismer ikke får næring til å blomstre opp.

– Vår oppgave for energianlegg er å bidra til å optimalisere levetiden til anlegget ved å ivareta energibæreren og unngå korrosjon. Det omfatter blant annet bruk av KKS vannbehandler, magnetfilter for å fjerne magnetitt og ekspansjonsautomater som sørger for at systemet står under korrekt trykk til enhver tid, sier Kjærland. Med vakuumlufter kan oksygen og andre gasser fjernes fra systemet.

– Vi bidrar gjerne med en analyse av systemet for å skreddersy den riktige løsningen i hvert enkelt tilfelle, og vi arbeider også med rehabilitering av anlegg, understreker Kjærland.

Klart Vann AS arbeider med de fleste alle aspekter av vannkvalitet, og leverer også vannrenseanlegg til offentlig vannverk og industrisektor.

– Verdt å nevne i disse corona-tider er at vi blant annet leverer små og store elektrokloreringsanlegg basert på elektrolyse av salt. Det innebærer flere fordeler, blant annet slipper man det HMS-arbeidet som følger med transport og håndtering av store mengder flytene klor eller kalsiumhypokloritt, permanent eller som beredskapsløsning, sier Kjærland.

– Vår grunnleggende filosofi er å tak i de underliggende årsakene til eventuelle problemer, ved å ta tak i dem – vil det gi best resultat på sikt.

 

SA4
Geir Roald Kjærland, daglig leder/senior konsulent.