ARTIKKELANNONSE

Automasjon og driftskontroll i sentrum ved det grønne skiftet

Det grønne skiftet betyr en forandring i miljøvennlig retning, både for samfunn og i enkeltsaker. For IPJ betyr dette at all produksjon skal vurderes i et miljøperspektiv, men også at det leverte sluttproduktet skal ha en bærekraftig forankring. Dette er nedfelt i IPJs motto «Tekniske løsninger for rent vann og miljø».

DIGITALISERING

Digitalisering er ett av verktøyene for å bidra til det grønne skiftet. Da IPJ leverte Norges første mikroprosessorbaserte driftskontrollanlegg for vannforsyning i Trondheim kommune i 1978, var dette starten på en ny hverdag. En vesentlig del av driftsoperatørens hverdag hadde da vært å kjøre rundt og se til at alt var i orden og å lese av timetellere. Nå, mer enn 40 år senere, har IPJ levert over 3000 driftskontrollanlegg.

Trondheim kommune avslutter i 2020 en stor oppgradering av sine 330 anlegg. Her leses det av over 3000 «telleverk» og 5000 signal logges kontinuerlig gjennom døgnet. Alle anlegg er bestykket med kraftige prosessorer og bredbåndskommunikasjon. Tradisjonelt har et driftskontrollanlegg styrt prosess, overvåket og varslet feil, men dagens driftskontrollsystemer er navet som omhandler alle driftsdata for va-anlegg og gir grunnlag for optimal drift, basis for prosjektering av nye anlegg og rapportering til overordnet myndighet. Dette stiller spesielle krav til oss som leverandør fordi man må beherske fagspennet fra prosesskunnskap til automasjon og informasjonsteknologi og sikkerhet.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Reduksjon av lekkasjetap er et godt eksempel på utnyttelse av driftskontrollanlegget i en bærekraftig utvikling. Vannverket må produsere drikkevann av god kvalitet og bringe dette fram til forbruker på en energioptimal måte. I følge Mattilsynets undersøkelser har et gjennomsnittlig vannverk 38% lekkasjer.

Lekkasjer medfører store ekstrakostnader for vannbehandling og pumping. Gjennom inndeling i forbrukssoner og en aktiv bruk av driftskontrollanlegget, blir vannverkseier bedre i stand til å vurdere hvor man mest effektivt skal rette innsatsen for å redusere vannlekkasjer og å sikre en optimal drift.

De største kostnadene ved drift av mange vann- og avløpsverk er knyttet til behandling og pumping av vann. Det anslås at 10% av verdens strømforbruk er knyttet til pumping. Et godt driftskontrollsystem kan bidra vesentlig til en mer effektiv utnyttelse av denne energien.

 

IPJ

  • Kontor i Trondheim
  • Leveranser til 120 kommuner   og private vannverk
  • Installasjoner: 3000 driftskontrollanlegg
  • Omsetning 2019: 44 millioner
  • Høyeste kredittrating AAA hos Bisnode