ARTIKKELANNONSE
Foto: Tomasz Majewski

Bærum tar digitale sjumilssteg

Med innovasjonsprosjektet InnoVann vil Bærum kommune få kontroll på overvannet. Det vil komme hele kommune-Norge til gode.

Da styrtregnet rammet Bærum i 2016, ble det klart at kommunen slet med et overvannsproblem. Gangstier ble skylt vekk, og kjellere ble fylt med avløpsvann.

– Kommunen etablerte først et forprosjekt for å anskaffe gravefri separering av vann og avløp, men en nærmere analyse viste at det ikke var mulig å dimensjonere seg ut av problemet, forteller prosjektleder Therese Holm Thorvaldsen.

– Det ville krevd altfor store inngrep og koste enorme summer. Det ble klart at vi måtte håndtere overvann på terreng, sier hun.

– I stedet for å satse på nye rør, etablerte vi innovasjonspartnerskapet InnoVann med støtte fra Innovasjon Norge.

 

Offentlig-privat partnerskap for innovasjon

Innovasjonspartnerskap er offentlig-private partnerskap der norske kommuner og etater går sammen med næringslivet for å sammen utvikle helt nye løsninger på dagens og fremtidens samfunnsutfordringer. Det har som siktemål å utvikle løsninger som ikke allerede er tilgjengelig i markedet. Det Bærum kommune etterspurte, var et system som skulle sikre bedre beslutningsgrunnlag og understøttet gode prosesser for håndtering av overvann, i tillegg til å utvikle tverrfaglige arbeidsprosesser som bidrar til det samme.

– I tillegg er det et viktig mål at InnoVann også skal bidra til å skape en tverrfaglig kultur i kommunen som bidrar til mer effektiv overvannshåndtering, sier Thorvaldsen.

– Overvann renner på tvers av ansvarsområder i flere ulike avdelinger, som vei og trafikk, vann og avløp og natur og idrett, for å nevne noen. Derfor er det viktig at vi i prosessen også klarer å bygge ned skillene mellom avdelinger og etater i kommunen.

 

Mange ville være med

I 2020 hadde kommunen gjennomført forprosjekt og skaffet Innovasjon Norge-midler. Tiden var inne for å utlyse konkurransen om hvilke aktører som skulle få være med i prosjektet. Valget falt på Scalgo, EnviDan, Aarhusvand, Menon og SLA.

– Vi mottok flere svært gode søknader, og falt ned på denne konstellasjonen. I Danmark har de mer erfaring med overvann enn her, så det er spennende å ha danske virksomheter med i prosjektet, sier Thorvaldsen.

Så langt er prosjektet kommet over halvveis, og løsningen for et digitalt planleggingsverktøy for overvannshåndtering er under utvikling. Produktet vil bli presentert i 2023, og Thorvaldsen ser frem til lanseringen.

– Dette er et arbeid som ikke bare vil komme Bærum til gode. Lørenskog er med på prosjektet, og flere større kommuner har tatt opsjon på å anskaffe systemet når det er klart, sier hun.

 

Kummer med sensorer

Uansett terreng, vil en del av overvannshåndteringen skje gjennom avløpskummer. Kummene har sandfang som fanger opp rusk og rask, og disse fylles opp og må tømmes. Parallelt med at Innovann utvikles, tester kommunen også ut sensorovervåking av sandfangene, slik at tømming kan optimaliseres.

– Vi er pålagt å tømme sandfangene med en viss frekvens, og gjennomfører nå et pilotprosjekt sammen med Storm Aqua AS for å se hvordan sensorer kan brukes til å optimalisere rutinene, sier Jan Willy Mundal, leder for prosjektavdelingen i Bærum kommune.

– Sensorteknologi vil bli viktigere og viktigere i fremtiden og vil kunne bety mye for å effektivisere driften av kommunen, sier han.

 

Strømnett og digital kommunikasjon

Et annet område som også er under digitalisering i kommunen, er utendørs belysning. Med 22 366 lyspunkter og 644 tennskap, er det en stor infrastruktur Kirill Semenov drifter. Og digitaliseringen er i full gang.

– Vi er i prosess med å fulldigitalisere utendørsbelysningen. Så langt er ca. 25 prosent av lyspunktene skiftet ut, og målet er energieffektivisering, energimåling og energiavregning, noe som kan oppnås gjennom bruk av moderne lysstyringssystem og LED-armaturer. Bruk av styring på lyspunktnivå, tilpassing av belysning ved dimming og bruk av diverse sensorer gir oss mulighet til å få riktig lysnivå til riktig tid og på riktig sted, sier Semenov.

Kommunen har også installert Zigbee mesh-nettverk for trådløs digital kommunikasjon.

– Med stadig flere sensorer som trenger strøm, vil vi med de nye lysmastene ha strømkilder over hele kommunen, sier Mundal.

– Alle lysmastene utstyres med ett Zhaga-socket som kan benyttes til trafikktellere, luftforurensningsmålere og annen sensorikk. Veilysanleggene våre blir spenningssatt døgnet rundt, noe som gir oss mulighet å tilkoble diverse sensorer, for eksempel i kummene. Alt i alt er vi forberedt på å bli en virkelig smart kommune, sier han.

I stedet for å satse på nye rør, etablerte vi innovasjonspartnerskapet InnoVann med støtte fra Innovasjon Norge.
Sandvikalykten er designet spesielt for Bærum kommune av Zenisk. Her fra elvepromenaden i Sandvika. Foto: Bærum kommune.
F.v. Prosjektleder Therese Holm Thorvaldsen, leder av prosjektavdelingen i Bærum kommune Jan Willy Mundal og prosjektleder Kirill Semenov.