ARTIKKELANNONSE

Beskyttelse mot oversvømmelser og forurensning

Pioner i regnvannshåndtering

Mer vann og villere klima skaper et økende behov for å beskytte bygninger og infrastruktur mot oversvømmelser og vannkilder mot forurensning. MFT er blant landets ledende bedrifter på området, og leverer en rekke produkter utviklet for å håndtere de økende vannmassene.

– Vi feiret 25-års jubileum i 2017 og har fra starten av hatt som mål å tilby effektive løsninger for håndtering av overvann og regnvann – for beskyttelse mot oversvømmelse og forurensning, sier daglig leder og sivilingeniør Nils Aaby i Miljø- og Fluidteknikk AS, MFT.

– I begynnelsen var MFT ganske alene om dette i Norge, og vi liker å se på oss selv som pionerer i regnvannshåndtering, sier han.

MFT er en del av den tyske UFT-gruppen som er internasjonalt ledende på fagområdet, og teknologiutvikler av en rekke løsninger for håndtering av den stadig økende nedbørsmengden som følger med et våtere klima.

– Våre produkter benyttes for det meste i overvann- og avløpssystemer. Vi har stor ekspertise på hydraulikk og vannstyring, sier Aaby.

– Det gjelder både mengderegulering, nivåregulering, tilbakeslagssikring, partikkelutskilling fra regnvannsoverløp og overvann så vel som digital overvåking, forteller han.

Avløpsnettet er en kritisk, kostbar og kompleks infrastruktur skjult under bakken, med en estimert verdi (2919) på svimlende 730 milliarder kroner. Norske kommuner forvalter enorme verdier, men mange steder er nettet overbelastet. Det fører til oversvømmelser med tilhørende skader og forurensning.

– For å avhjelpe dette leverer vi for eksempel mengderegulatorer som gir kontroll på vannføringen, sier Aaby.

– I kombinasjon med et fordrøyingsvolum, eller et overløp, kan spissbelastninger reduseres. I tillegg kan mengderegulatorer bidra til å oppnå bedre virkningsgrad i sedimenteringsbasseng og sandfang, sier han.

MFTs produktsortiment er omfattende. Virvelkamre, strupeluker, avlastningsterskler, membranventiler og sedimenteringsoverløp er noen eksempler på hva bærumsbedriften kan tilby.

– Mange av våre produkter er produsert i Norge, for en stor del etter våre tegninger, forteller Aaby.

– Vi produserer også produkter på lisens fra UFT, men tilpasset norske forhold, for eksempel i materialbruken, sier han. Videre er vi distributør av en rekke tilbakeslagsventiler.

– Vi har en rekke standardprodukter i vår portefølje, men kan også tilby skreddersøm og rådgivning for eksempel innenfor hydrauliske analyser og beregninger, inkludert CFD-simuleringer. Gjennom vårt tette samarbeid med UFT har vi også tilgang til eget hydraulisk laboratorium.

Kvalitet er selvsagt.

– Vi leverer driftssikre produkter med dokumenterte egenskaper som tilfredsstiller kravet om «Best tilgjengelig teknologi», forteller Aaby, som også har store ambisjoner på vegne av bedriften som hans onkel, Lars Aaby, grunnla i 1992.

– Vi har en ambisjon om å være teknologidrivende og en aktiv aktør for utviklingen i bransjen. Dette er et viktig felt som representerer store verdier. Det vil vi være med å ta vare på og forbedre, sier Aaby.

Klimatilpasning av avløpsnettet