ARTIKKELANNONSE
F.v.: Reidar Kveine (Bærum kommune), Einar Hoset (Norconsult), Ina Bekkum (Norconsult), Sindre Øystese (Norconsult) og Jo Husby (Norconsult). Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Heldigital VA-satsing

Sandvika står overfor store endringer de neste årene, med fortetting og fornyelse av store deler av sentrum. I Sandvika øst har Norconsult vunnet kontrakten om arbeider under grunnen og har valgt en heldigital tilnærming til prosjektgjennomføringen, sammen med Bærum kommune. Plantegninger og snitt er erstattet av en beriket 3D-modell som gir alle aktører sanntidsinformasjon om progresjonen i prosjektet.

Det er et komplisert puslespill som skal legges når det skal gjennomføres grunnarbeider midt i Sandvika sentrum. I forbindelse med store utbygginger har kommunen tatt på seg ansvar for opparbeiding av infrastruktur. Dette inkluderer arbeidene med planlegging, prosjektering og koordinering av tekniske anlegg i grunnen. Dette er et stort arbeid som blant annet omfatter teknisk planlegging av ny gangbar kulvert gjennom området, i tillegg til ledelse av arbeidet med koordinering av alle tekniske aktører som skal ha anlegg i området, herunder vann og avløp, fjernvarme og -kjøling, gatevarme, avfallssug og kabelføringsanlegg.

 

Tettere samhandling

– Så vidt vi vet er dette det første store kommunale infrastrukturprosjektet som benytter en slik tilnærming, sier Jo Husby, prosjektleder hos Norconsult.

– I dette prosjektet er det en rekke aktører som skal koordinere sine oppgaver, og med den digitale samhandlingsplattformen som er utviklet av Norconsult Informasjonssystemer, reduserer vi risikoen for feil betydelig ved at alle til enhver tid har tilgang til korrekt og oppdatert informasjon, sier han.

– Målet er å skape tettere samhandling mellom aktørene. Norconsult har erfaring med denne teknologien fra blant annet samferdselsprosjekter, og erfaringsmessig vil vi oppnå både effektivisering og innsparinger, sier han.

Den digitale samhandlingsplattformen, ISY Prosjekt, skreddersys for behovene i hvert enkelt prosjekt og i Sandvika øst benyttes blant annet moduler for dokumentutveksling, kommunikasjon og oppgavehåndtering samt en integrert innsynsløsning for BIM (bygningsinformasjonsmodell). Private utbyggere, eksterne etater og de kommunale prosjektene forholder seg til felles grunnlagsmodeller i et omforent globalt koordinatsystem. Aktørene bidrar med sine fagmodeller fra respektive prosjekter og Norconsult har det overordnede ansvaret for å sammenstille alle modeller i en felles innsynsløsning. Fagmodellene fra hvert prosjekt oppdateres fortløpende og innsynsløsningen som i dag teller i underkant av 70 modeller gir dermed et fullstendig bilde av prosjektet i sanntid. Samhandlingsplattformen er tilgjengelig via nettleser og gjør det derfor enkelt for de 100 brukerne å få tilgang til prosjektet, da man slipper å installere egen programvare.

 

Enkelt i bruk

– Målet er at det skal være enkelt i bruk, samtidig som det skal kunne romme alle relevante modeller, sier BIM-koordinator Sindre Øystese.

– Det viktigste er at menneskene som deltar i prosjektet tør å jobbe på en litt uvant måte, sier han.

– De er og blir den viktigste ressursen.

Reidar Kveine jobber i Vann og avløp, planavdelingen i Bærum kommune og fungerer som kontaktperson i prosjektet. Så langt er han godt fornøyd med løsningen, selv om arbeidsprosessene krever litt tid å venne seg til.

– Det tar selvsagt litt tid å sette seg inn i en helt ny løsning, men dette er til stor nytte, særlig i tverrfaglige prosjekter. VA-faget er kanskje noe konservativt, men dette er helt klart en løsning for fremtiden, sier han.

Prosjektleder Rune Berge i Bærum kommune er enig.

– Det er mange fordeler knyttet til denne måten å jobbe på. Ikke bare kan oppdateringer gjøres ett sted, slik at vi unngått merarbeidet knyttet til å oppdatere tegninger. Modellen er også mer visuell og gjør det enklere å få et inntrykk av anleggene. Modellen gir bedre kollisjonskrontroll, og i praksis har modellen vist seg enkel å bruke etter en relativt kort introduksjon, sier Berge. Så langt er det bare typiske grøftesnitt som må utarbeides som tradisjonelle tegninger, men det kan vi leve med, sier han.