ARTIKKELANNONSE

Blir kvitt lukten

Clairs står for Clean Air Systems og er en avdeling i Lindum. – Vårt arbeidsområde er luktkartlegging og rensing av lukt, forteller avdelingsleder Siv Malmanger.

En rekke virksomheter driver produksjon som kan påføre naboer ubehagelige lukter, som biogass-, avløps og avfallshåndteringsanlegg, næringsmiddelbedrifter og akvakultur.

– Vi tilbyr både luktanalyser og spredningsberegning i tillegg til flere teknologier for å sikre at virksomheten holder seg innenfor gjeldende regelverk, sier Malmanger.

De seneste årene er reglene knyttet til utslipp av lukt blitt strengere. I Norge er det luktveilederen som ligger til grunn, og det er Fylkesmannen og Miljødirektoretet som håndhever regelverket – for større virksomheter IPPC.

– Kravene er strenge, og luktutslipp skal ikke overskride én til to luktenheter 99 prosent av driftstiden. Vi tar luktprøver som deretter analyseres i akkrediterte laboratorier for å finne ut om grensene blir overskredet, sier hun.

I tillegg til analyse og kartlegging leverer Clairs flere teknologier for luktfjerning der det er nødvendig.

– Vi leverer filtre med aktivt kull, fotooksidasjonsanlegg, scrubbing og biofilter. Teknologiene fungerer på forskjellige måter, og ofte vil det være formålstjenlig å kombinere flere teknologier for å redusere den uønskede lukten.

– Vi ser luktreduksjonsoppdrag i en helhetlig sammenheng, sier Malmanger.

– Vi kan bidra med tiltak for å sikre ønsket funksjonalitet og rensegrad, sørge for lengst mulig levetid på utstyret, mulighet for jevnlig opplæring av personell og sikre at avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte, sier hun.