ARTIKKELANNONSE

Samarbeid om vann og avløp i Drammensregionen

Godt Vann Drammensregionen (GVD) er et unikt samarbeidsprogram som ble opprettet i 2007, og som fra 2020 er mellom vann- og avløpsavdelingene i kommunene Drammen, Øvre Eiker, Modum, Lier, Asker og Holmestrand, samt Glitrevannverket IKS. Samarbeidet bidrar til å styrke kommunenes evne til å levere drikkevann med høy kvalitet og god håndtering av avløpsvann.

GVD ledes av et programstyre bestående av VA-lederne hos hver av deltakerne. Glitrevannverket er vertskap for samarbeidet, og daglig leder i Glitrevannverket Marius Asheim er også leder av programstyret.

– Lekkasjekontroll og reduksjon av lekkasjer er blant samarbeidets hovedsatsinger, forteller Asheim.

 

– Drikkevann er en verdifull og begrenset ressurs, og vi jobber derfor kontinuerlig med å lokalisere og tette lekkasjer med topp moderne teknologi. Kombinasjonen av målesensorer og systematisk arbeid gjør at vi kan stedfeste lekkasjene, slik at våre lekkasjekontrollører vet hvor de kan dra ut for helt nøyaktig lokalisering, sier han. Reparasjoner er det de enkelte kommuner som står for.

– Resultatet er at vannforbruket har gått ned siden 2004 – til tross for befolkningsøkning. Det viser at våre tiltak har effekt, konstaterer Asheim.

GVD har også satset stort på enhetlig kommunikasjon med innbyggerne, og driver omfattende informasjonsspredning, både om viktigheten av å kontrollere vannforbruket og ikke minst om hva som skal havne i toalettet – og hva som ikke hører hjemme der.

– Dovettreglene er veldig enkle. Våre avløpssystemer er bygd for at bare tre ting skal havne i do – nemlig bæsj, tiss og dopapir. Alt annet hører hjemme i avfallet, poengterer Asheim.

 

– Effektiv hagevanning, vannsparetiltak og ikke minst kommunikasjon om hvor viktig og verdifullt vannet er som ressurs, er andre eksempler på informasjonskampanjer, sier han.

– For oss og våre medlemskommuner er dette et fruktbart forum for deling av kunnskap og kompetanse, gjennom ulike fagnettverk og prosjekter. Vann og avløp er helt grunnleggende tjenester som ingen kan leve uten, og norske kommuner er pålagt å drive vannforsyning til selvkost. Dette unike samarbeidet gjør den enkelte kommune bedre rustet i dette arbeidet, avslutter Asheim.