ARTIKKELANNONSE

Vannforsyning og sanitærsystemer:

Samfunnskritiske funksjoner

Vannforsynings- og sanitærsystemene er kritiske for å forsyne befolkningen med rent og sikkert drikkevann, og for å beskytte miljøet fra forurensning. Mesteparten av disse systemene ligger skjult under bakken via et enormt edderkoppnett av ledninger, og er dermed utenfor allmennhetens beskuelse og bekymring. Ifølge tall fra det Europeiske EurEau så er Norge blant de fem landene i Europa med høyest lekkasje fra drikkevannsnettet (ca. 30 % av produsert drikkevann lekker ut). Forklaringen til dette er for det meste naturlig. I Norge har vi en svært utfordrende topografi og vi har utfordringer knyttet til klima. Kulden i Norge er en utfordring for ledningsnettene og er noe av årsaken til de høye lekkasjetallene. Det er estimert at det vil koste det norske samfunnet nesten 200 milliarder kroner de neste 20 årene kun å vedlikeholde de eksisterende ledningsnettene.

Asset Management

Det er svært viktig at vedlikeholdsinvesteringer tas på riktig sted til rett tid. For å bistå i denne prosessen er det utviklet en prosess som man refererer til som asset management (IAM). SINTEF var med på å starte og utvikle IAM for norsk vann- og avløps (VA) infrastruktur, og jobber i dag med å videreutvikle metodikken innenfor mange områder. IAM bidrar til å forbedre tjenestekvaliteten på VA-systemene, blant annet gjennom bruk av etablerte metoder og modeller for å planlegge fornyelse, og gjennom etablering av en ny type hydraulisk modell som bistår kommunene i trykkreduksjons- og trykkstyringsarbeid for å redusere lekkasjenivået.

Digital transformasjon

En viktig del av videreutviklingen av IAM-metodologien er økt digitalisering av vannbransjen. Digitalisering vil kunne øke graden av overvåkning og styring, øke den hygieniske sikkerheten, øke nøyaktigheten av tiltak og redusere responstiden ved behov for akutte tiltak. Vannbransjen gjennomgår en omfattende overgang fra analoge til digitale løsninger for prosesser og systemer. Digitalisering av samfunnet og av vannbransjen åpner opp for automatiserte sanntidsanalyser med stor presisjon og hurtige resultater, noe som kan brukes under daglig drift av systemene for å optimalisere IAM og bidra til en sikrere vannforsyning og et renere miljø. Norske kommuner er allerede i gang med å utarbeide veikart for hvilke digitale løsninger de bør implementere på kort og lang sikt. SINTEF bidrar i denne prosessen med bransjekunnskap, med digital kunnskap, og med ekspertkunnskap relatert til digitalisering av vannforsyningen.

For å nyttiggjøre seg mulighetene ved den digitale transformasjonen, må vannbransjen identifisere områder med felles behov, utfordringer og prioriteringer. Først og fremst har bransjen en utfordring med en aldrende fysisk VA-infrastruktur. Big data-analyser kan bidra til å kvantifisere tilstanden til ledningsnettene, og bruk av sensorer, kunstig intelligens og «smarte» målere vil hjelpe kommuner å få ned lekkasjeandelen og forbedre tjenestekvaliteten på systemene. SINTEF bistår norske kommuner i å ta steget fra en analog til en digital tidsalder.

Skrevet av Stian Bruaset og Rita Ugarelli, SINTEF