ARTIKKELANNONSE

Gir norske kommuner god vannkvalitet

En velutviklet membranteknologi sørger for fjerning av farge, bakterier og virus fra drikkevannet.  Inrigo AS leverer en «plug and play-løsning» tilpasset de fleste kommuners behov for vannrensing.

Vi har over 25 år praktisk erfaring fra bygging og drift av membrananlegg i Norge. Det sier Roger Blekkan som er COO i Inrigo AS som holder hus i Trondheim.

Inrigo AS har spesialisert seg på behandling av væsker og leverer alle prosesser innen vann og avløp.

Slike renseanlegg blir mer aktuelle når oppmerksomheten på god vannkvalitet øker. I Norge er det et høyt innhold av naturlig organisk materiale i overflatevann. Noe som fører til at vannet må behandles for å tilfredsstille kravene i drikkevannsforskriften. Da står ofte valget mellom kjemisk felling eller membrananlegg. Stadig flere velger membranløsninger.

Vi leverte nytt anlegg til Glomfjord Vannverk i Meløy kommune i år, som totalentreprenør. Det gamle vannverket tilfredsstilte ikke Mattilsynets krav til dimensjonering og rensegrad og de skulle bygge nytt vannverk, sier Blekkan. De valgte et membrananlegg med nanofiltrering. Vi har også anlegg under bygging og ferdigstilling i flere andre kommuner.

Vår bedrift er også et bevis på at det er mulig å omstille seg i grønn retning, sier CEO Reza Hezari. Selskapet jobbet tidligere innen olje og gass, men endret seg da de skjønte at dette ikke var framtida. En tøff jobb som de har lyktes godt med.

Vinindustri i USA

– Vår kompetanse og teknologi kan meget godt brukes på andre områder enn oljesektoren, og nå leverer vi skreddersydde moderne membranløsninger til landbasert oppdrett, industriavløp og blant annet til vin-industrien i USA for å behandle avløpsvann fra vinproduksjon.

Selskapet leverte to komplette vannforsyningsanlegg med membranteknologi til Kamerun i Afrika i 2017-2019, som en av de største eksportkontraktene innen vannsektoren de senere år.

Men markedet i kommune-Norge er viktig.

Anleggene vi bygger i Norge er selvsagt tilpasset norske krav til rensegrad og utførelse. Sammen med vårt styresystem og vårt erfarne serviceteam sikres gode driftsforhold som henter ut best mulig levetid på membranene.

Nå lanserer vi en kompakt «plug and play» modul med kapasitet 10 – 300 m3/d, spesialisert for mindre kommuner, samt private vannverk og hyttegrender.

Topp kvalitet

Anleggene leveres som komplett pakke der ønsker og lokale forutsetninger er avgjørende. Inrigo skal levere anlegg av topp kvalitet med lang levetid som samtidig er konkurransedyktig på pris.  Inrigo AS har i løpet av høsten 2020 flyttet inn i nye, skreddersydde lokaler på Heimdal i Trondheim.

– Vi har nå samlokalisert hele virksomheten. Dette gir oss ekstra fordeler med hensyn til både utvikling og leveringsdyktighet, sier Hezari.  Vi har mål om å bli en ledende global aktør på vann- og energiløsninger. Skal vi nå dette målet må vi bygge en kultur hvor høy kompetanse og innovativ tenking møter dristighet, og dyrke disse verdiene.