ARTIKKELANNONSE

Logger presist

mLogg er et digitalt verktøy utviklet for å logge brøyting, strøing og kosting i sanntid i norske kommuner. Informasjonen kan også fungere som et konfliktdempende verktøy overfor publikum.

Bak mLogg står Jostein Bjørkøy og selskapet Betelo AS. Nå opplever Bjørkøy at stadig flere kommuner ringer og ønsker å teste ut systemet de har utviklet.

Den største fordelen med vår løsning er at den hele tiden viser ruta som skal kjøres, og den aktuelle strekningen blir grønn når den f.eks. er brøytet.

Unik samarbeidsfunksjon

Ruta lastes ned på sjåførens mobiltelefon, og loggen startes når brøytingen begynner. Alle som bruker appen har oversikt over hverandre. Slik er det lettere å koordinere jobben. Faren for å glemme noen veier reduseres, og kvaliteten på brøytinga blir bedre.

Dette er en funksjon vi mener er unik, sier Bjørkøy.

Svar på klager

Oppdragsgiver kan logge seg inn underveis og følge fremdrift i sanntid.  Dette gir mindre rom for konflikt og klager siden det finnes en logg som viser både tid og sted for brøyting.

For flere kommuner er dette en viktig funksjon. Mange får klager på brøyting. Da kan de faktisk sjekke situasjonen i sanntid.

Det siste bedriften har utviklet er en publikumsside for kommunene med et sanntids brøytekart. Der vises brøyting som er gjort de siste 24 timene, og de to siste timeneer uthevet.

Godt fornøyd

Steinkjer Kommune var en av de første kommunen som tok i bruk systemet i 2014, med gode erfaringer.

– Vi har 12 brøytere som bruker mLogg og har god oversikt over jobbene som gjøres av eksterne, sier Alf Trana, oppsynsmann i veg, trafikk og park. – For to år siden innførte vi betaling etter logget tid på fem strekninger. Dette stimulerte til enda bedre kvalitet på brøytingen.

Fritidsmarked

Betelo AS har også utviklet en egen hytteapp der hytteeier kan bestille brøyting når det er behov. Dermed kan det brøytes der det kommer folk, som er ressurssparende for alle parter.