ARTIKKELANNONSE

Tungvekter innen vann og avløp

Underdimensjonerte overvannssystemer gjør norske kommuner sårbare for skader når det regner stadig mer. Leif Grimsrud AS har lang erfaring med grunnarbeider, men arbeider også med alternative fordrøyningsmetoder.

– Leif Grimsrud har lang erfaring med VA og grunnarbeider for bygg, sier daglig leder Magnar Kristiansen. I 2017 ble virksomheten omorganisert, og består i dag av fire avdelinger.

– «Utomhus» tar for seg grøntanlegg og stein, «bane» holder i jernbaneteknisk, sporbygging og grunnarbeid, «kystmiljø» løser alt som er sjørelatert, arbeid med sjøledninger, bygging av kaier og konstruksjoner mot sjø, og «anlegg» er den største avdelingen vår med alt av VA, sier Kristiansen.

– Overvannssystemet som finnes i bakken er ikke dimensjonert for de mengdene regn som kommer nå. Da trengs det større rør, og man må sende overvann i egne rør. Her ligger mange kommuner etter med vedlikehold og oppgraderinger. Dette arbeidet fører også med seg nye veier og mer fokus på miljøaspektet. Da blir det gjerne grønne innslag i bykjernene, sier daglig leder Magnar Kristiansen.

Et eksempel på det er Melløs Stadion i Moss, der Leif Grimsrud AS har hatt oppgaven med totalrenovering av kunstgressbanen. Anlegget omfatter blant annet en ny type fordrøyningsmagasin.

– Det ble satt veldig strenge krav til overvannshåndtering på den nye banen, og prosjektet har vært en pilot for oss med et nytt fordrøyningsmagasin, sier Kristiansen.

I tillegg peker Kristiansen på en annen type dekke, såkalt drenerende belegningsstein.

– Vi har levert store prosjekter med dette produktet, som tillater fordrøyning også ved harde flater. Dette er stein som legges på en slik måte at vannet trenger ned under dekket og kan fordrøyes i grunn, sier Kristiansen.

– Vi må bare regne med større nedbørsmengder fremover, og det skal vi bidra til å håndtere, sier han.