ARTIKKELANNONSE

Klimavennlig støvbinding og dypstabilisering

Hvert år brukes det om lag 50 000 tonn salt til støvbinding av norske grusveier. – Alternativet Dustex er et rent naturprodukt basert på lignin utvunnet av granstokker, sier Magne Matuz-Thingnæs i Borregaard.

– I tillegg er Dustex det eneste støvbindemiddelet på markedet som er utstyrt med EPD-sertifikat, sier Matuz-Thingnæs.

Analysen utført av Østfoldforskning viser at produktet representerer en reduksjon av CO2-utslipp på hele 70 prosent sammenlignet med salt.

– Dustex er det eneste EPD-sertifiserte støvbindemiddelet i handelen, og representerer betydelige utslippsreduksjoner. Det gjør det til et naturlig valg for veieiere som skal ta miljøet på alvor, sier Matuz-Thingnæs.

Dustex er også velegnet til dypstabilisering av bærelag i veikonstruksjoner. I dag benyttes det for en stor del skumbitumen til dette, men ligninbaserte Dustex er en soleklar miljøvinner.

– Bitumen er et oljeprodukt, mens Dustex er utvunnet fra fornybart trevirke. Her kan man oppnå 80 prosent reduksjon i utslippene, sier Matuz-Thingnæs.

– Faktisk er lignin et gammelt bindemiddel til dette formålet, og det første patentet på bruk av stoffet ved veiforsterkning ble tatt ut i USA allerede i 1912, legger han til.

– I en tid med stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp er Dustex et soleklart førstevalg. Det er nå heldigvis flere og flere veieiere som tar hensyn til dette når de velger løsning. Vi håper det blir enda flere i fremtiden, sier Matuz-Thingnæs.