ARTIKKELANNONSE

Miljøløftet

Med røtter tilbake til 1700-tallet er VE Anlegg i dag en moderne anleggsbedrift som ønsker å være en pådriver for det grønne skiftet.

Bedriften tilbyr alle tjenester innen bygging, renovering og vedlikehold av vei og teknisk infrastruktur. Hensyn til natur og samfunn står sterkt, og bedriften er blitt en pådriver for å innlemme grønne maskiner og utstyr som gjør anleggsvirksomheten mer energieffektiv og støyredusert.

Blant annet har vi gått til innkjøp av en rekke elektriske maskiner, og utstyrsparken inkluderer blant annet gravemaskiner, beltetrillebårer, hjullaster og kompressorer, forteller daglig leder Torbjørn Ask Hilby.

Spisskompetanse kombinert med komplekse prosjekter gjør hverdagen for ansatte i VE Anlegg AS givende og utfordrende.

– Vi ønsker å gå inn i framtiden med gode, grønne løsninger, sier han.