ARTIKKELANNONSE

Bærekraftig satsing i Kongsberg

Kongsberg kommunale eiendomsselskap har hårete ambisjoner for bærekraftige formålsbygg. Nå planlegger de blant annet hydrogenlagring på Vestsiden ungdomsskole.

– Bærekraft og miljø står sentralt i all vår planlegging og byggevirksomhet, fastslår Ragnar Slaastad Studsrød, daglig leder i Kongsberg Kommunale Eiendom. PLUS-husstandard og bruk av massivtre i kombinasjon med innovative energiløsninger er stikkord for virksomheten, og Studsrød trekker frem den nyåpnede Vestsiden ungdomsskole som et godt eksempel.

Lagrer hydrogen i metall

– Skolen som har ca. 350 elever, er oppført i massivtre og møter PLUS-hus-standard, forteller produksjonsleder Brynjar Henriksen.

– I tillegg har vi satset på lokal energiproduksjon i form av solenergi og geotermisk varme som vi lagrer både med batteri og i form av hydrogen, som igjen kan benyttes i brenselsceller til energiproduksjon i vinterhalvåret, forteller han. Det ble satt pris på av juryen til KLPs klimapris som ble tildelt Vestsiden ungdomsskole i 2019.

– Det opplever vi som en hyggelig anerkjennelse av vårt arbeid, sier Henriksen.

Produksjon og lagring av hydrogen vekker for mange assosiasjoner til brann- og eksplosjonsfare, men på Vestsiden skal det tas i bruk en helt sikker lagringsmetode basert på metallhydridteknologi, forteller Hallvard Benum, ENØK-ansvarlig i KKE.

– Med denne løsningen lagres hydrogenet kjemisk i et metallpulver i en bestemt legering. Når hydrogenet kommer i kontakt med metallet, spaltes det i individuelle atomer, og da har ikke lenger hydrogenet brannfarlige egenskaper, forteller han.

– Ved å heve temperaturen i lageret, kan vi frigjøre hydrogengass som igjen kan benyttes i brenselsceller, forklarer han.

Skolen er det første bygget i Norge som benytter seg av denne teknologien, og utviklingsprosjektet skjer i nært samarbeid med universitetsmiljøet på Kongsberg, som blant annet er i ferd med å bygge en digital tvilling av skolen.

Banebrytende teknologi

– Tvillingen vil motta data fra flere tusen sensorer i bygget, og vil blant annet overvåke energiproduksjonen. På den måten vil vi kunne lære mye og ikke minst optimalisere driften over tid, forteller Benum.

– På mange måter vil vi ta i bruk teknologier som er helt nødvendige for å oppnå nullutslippssamfunnet, og som vil kunne skaleres opp og tas i bruk over hele verden. Innføring av hydrogen som energibærer vil kunne bli nøkkelen til å erstatte fossile energikilder, sier han.

I et annet prosjekt planlegger KKE å bygge mikrokraftverk. Skavanger skole er i likhet med Vestsiden planlagt som PLUS-hus i massivtre og vil etter planen også huse et mikrokraftverk som skal forsyne skolen med energi. Her er energilagringen planlagt i salt som vil kunne avgi varme og benyttes til produksjon av elektrisitet i vinterhalvåret.

Et annet grep KKE har tatt for å spare energi, er innføringen av EPC-kontrakter med entreprenørene. EPC står for Energy Performance Contract og innebærer at entreprenøren forplikter seg til å oppnå en viss energibesparelse over et antall år.

– KKE har som mål at hele vår byggportefølje skal oppgraderes til PLUS-husstandard, inkludert eksisterende bygg.

– Våre ambisjoner er at bygget i sin levetid skal produsere mer energi enn det forbruker, inkludert energi-forbruket knyttet til produksjonen av byggematerialene. Massivtre er per i dag det eneste byggematerialet med egenskaper som gjør at energiregnskapet går opp, sier Studsrød, som håper på store synergier i regionen.

– Kongsbergregionen er ledende i Norge på teknologi og innovasjon, og det skal reflekteres i vår virksomhet, sier han.

 

Våre ambisjoner er at bygget i sin levetid skal produsere mer energi enn det forbruker.