nkfcentre

Spørsmål om innholdet i bilaget kan rettes til:
Sindre Haarr, kommunikasjonsansvarlig,
sindre.haarr@kommunalteknikk.no
Elisabeth Leikanger, prosjektleder for NKF 110 år,
elisabeth.leikanger@kommunalteknikk.no
www.kommunalteknikk.no

Norsk Kommunalteknisk Forening

Adresse: Borggata 1, 0650 Oslo

Tlf:  22 04 81 40

nkf@kommunalteknikk.no

Redaksjonen


Prosjektleder:
Torgeir Dahl

Grafisk form: Jessica Nyström
Tekst: Kjell Jørgen Holbye
Webdesign: David Dutheil
Forsideillustrasjon: estudio Herreros/Kultur- og idrettsbygg Oslo KF