Glad for endring: Wenche Jørgensen har sett store endringer i renholdsfaget de siste tjue årene.

Fra skurefille til maskinelt renhold

Med tjue års fartstid som renholder har Wenche Jørgensen på Hurrød skole opplevd store endringer i jobben. Det er hun glad for.

Det er ikke så veldig lenge siden vi gikk rundt med skurefille og bøtte. I dag er alt mye enklere, og ikke minst mer ergonomisk, sier Jørgensen. Hun tar imot på renholdernes eget pauserom, vegg i vegg med lageret der de oppbevarer maskiner og utstyr.

– Det merkes godt på kroppen, legger hun til. For mens renholderens arbeid i mange tiår var preget av dårlig arbeidsstilling som lett kunne gi seg utslag i smerter, utgjør moderne utstyr og metoder en stor forbedring, sier Jørgensen.

– Det er veldig greit å jobbe med renhold i dag. I tillegg til bedre utstyr føler jeg at vi og våre behov er synligere for dem vi jobber sammen med, sier hun. Hun deler ansvaret for renhold ved skolen med én kollega, men er også veldig fornøyd med samarbeidet med skoleledelsen og lærerne.

– Vi er blitt inkludert i fellesskapet, og opplever at både samarbeidet og dialogen med skolen og ledelsen her er veldig godt, sier hun.

– Det er alfa og omega og gir en helt annen arbeidslyst og -glede enn om det ikke hadde vært tilfellet, sier hun.

– Jobben som renholder er tross alt ganske ensformig, og derfor er det kanskje ekstra viktig å bli sett, sier hun.

Det er ikke bare arbeidet som har blitt lettere – også vaskemidler og sterke kjemikalier er nå en mye mindre dominerende del av arbeidshverdagen.

– Vi bruker mest mulig vann og bare milde vaskemidler. Det utgjør også en forskjell, og i tillegg får vi utrolig god service og opplæring. Selv om endringene har vært store, og til det bedre, har vi som utfører renholdet fått veldig god opplæring underveis, understreker hun.

Jørgensen synes selv at jobben hun gjør, er viktig og husker godt hvordan det ble tydelig under streiken blant renholderne for noen år siden.

– Da gikk det ikke mange minuttene før alle oppdaget hvor viktig jobben vår egentlig er. Det føltes egentlig greit at folk så det, men det var som om det måtte et lite jordskjelv til, smiler hun.

Hva tiden fremover vil bringe, har Wenche Jørgensen klare formeninger om.

– Det blir roboter og flere maskiner, og det er en utvikling som hjelper oss veldig mye. Dessuten er det jo litt spennende å være med på utviklingen. Alt blir enklere og sikrere, sier hun.

– Å bli renholder virker kanskje litt kjedelig, særlig for de helt unge, men dette er en jobb det er lett å trives i, avslutter hun.

Det er veldig greit å jobbe med renhold i dag. I tillegg til bedre utstyr føler jeg at vi og våre behov er synligere for dem vi jobber sammen med