ARTIKKELANNONSE

Hva bør du som driftsansvarlig gjøre for å lykkes?

Det siste tiåret har Kommune-Norge vært gjennom en transisjon innen digitaliseringen av drift- og vedlikeholdsarbeid. Sammen med flere hundre kommuner og NKF har vi erstattet gule lapper, permer og konvensjonelle arbeidsmetoder med verktøy som forenkler hverdagen.

Når vi ser på fellesnevneren for kommunene som har lyktes, er det utvilsomt de som har fått med seg teamet sitt på omstillingen, og latt FDV-systemet bistå i store deler av driftsarbeidet.

 

Enklere når alt jobber sammen

I LAFT Drift og vedlikehold kan du digitalisere dokumentarkivet, tilpasse mappestrukturen selv og dele relevante dokumenter med interne og eksterne roller. Sentrale oppgaver som rutiner, tiltaksplaner, arbeidsordre og samhandling automatiseres, og frigir tid til mer verdiskaping.

 

Brukerne av byggene kan melde inn saker direkte til driftsteamet via en egen app, og følge med på statusen hele veien til arbeidet er utført.

 

«Før vi tok i bruk LAFT fikk vi gjerne opptil 70 telefoner i uka fra brukere som ville melde inn eller få en statusoppdatering på innmeldte saker.

I dag får vi 1-2 telefoner i uka.»

Haugesund kommune

 

IK-Bygg: Din digitale hjelper for internkontrollen

Siden 2010 har vi samarbeidet med NKF om å forenkle utførelsen av internkontrollen til Kommune-Norge, med verktøyet IK-Bygg. LAFT har forvaltet plattformen, mens NKF leverer årlig oppdatert innhold til sjekklistene – i tråd med lovpålagte kontroller.

 

«Systemet gir oss rapporter og oversikt som gir et godt bilde av tilstanden til kommunestyret og behov for vedlikeholdsmidler.»
Stange kommune

 

IK-Bygg integreres med Drift- og vedlikeholdsmodulen vår, slik at innmeldte skader, feil og mangler på bygget enkelt kan legges over i en vedlikeholdsplan eller som arbeidsordre hvis tiltaket haster.