TOP Apurgo (1)
Den sorte boksen til høyre inneholder komponentene som holder legionellabakteriene borte. Fra venstre Lise Marie Nergaard som er daglig leder i Apurgo, Ole Magnus Stene og Olav Høyem, begge overingeniører fra avdeling for campusservice ved NTNU.
Foto: Anne-Lise Aakervik

Edle metaller bekjemper farlige bakterier

NTNU erstattet høy vanntemperatur med sølv og kobberioner for å hindre legionellabakteriene å gro. Metoden ga i tillegg store besparelser på oppvarming av varmt vann.

Dette ble gjort ved Realfagbygget, NTNU i Trondheim. Og resultatene lot ikke vente på seg. Energiforbruket gitt rett ned, samtidig sørget en ny varmepumpe for å ta det ned enda noen hakk.

Lise Marie Nergaard har siden 2009 jobbet med vannrensesystemet Apurgo. – I kampen mot legionalle brukes gjerne klor og andre kjemikalier for å rense rørene samt store mengder glovarmt vann. Dette er verken miljøvennlig eller energieffektivt. Teknologien vi bruker er utviklet ved Sintef/NTNU. Vårt system tar i bruk sølv- og kobberioner for å hindre gjengroing og utvikling av legionellabakterier. Det er et helautomatisk vannrensesystem som monteres direkte på vanninntaket, og gjør det mulig å senke vanntemperaturen. Teknologien fungerer like bra i kaldt som i varmt vann. De mikroskopiske mengdene sølv- og kobberioner fjerner biofilmer i vannrør og dermed vekstvilkårene for amøber, bakterier og andre mikroorganismer.

Bekjemper legionella og sparer energi

Høsten 2016 inngikk Apurgo et samarbeid med NTNU for å teste ut systemet på Realfagbygget og Idrettsbygget på Gløshaugen.

– Dette er et bygg på ca. 60 000 kvadratmeter og her oppholder det daglig ca. 3-4000 mennesker som bruker vann til sanitært bruk. En av årsakene til at vi har 70 grader på varmtvannet er å hindre gjengroing. Lave temperaturer gir gode vekstvilkår for legionella. Men vi trenger jo ikke så varmt vann for å vaske oss, sier overingeniør Olav Høyem ved avdeling campusservice. – Kan vi senke temperaturen på dette vannet sparer vi energi, og når vi i tillegg kan bruke en vann til vann varmepumpe for å varme opp vannet sparer vi enda flere kilowattimer.

– Apurgo sin måte å forebygge mot legionella har vist seg å gi flere fordeler. Vi har nemlig også halvert det enorme varmetapet på vannet som sirkulerer i ledningsnettet ved å senke temperaturen, sier kollega Ole Magnus Lien Stene.

Magasinerer varmt vann
Fire etasjer under bakken ligger Varmesentralen som huser installasjonene som sørger for varmt vann, uten legionella med lavt elforbruk. Her står også tre svære tanker som benyttes til å magasinere varmt vann.

– Vi kan nå varme vannet om natta ved hjelp av varmepumpen. Slik unngår vi energitopper om morgenen når alle kommer på jobb. Magasinene rommer nesten en dags forbruk, samtidig går det raskere å varme opp til 50 grader istedenfor 70 grader. Totalt sett sparer vi 152 000 kilowattimer i året ved å gjøre det på denne måten, og vi har redusert kostnadene med 80 % når det gjelder varmt vann til sanitært bruk, forteller Olav Høyem.

– I dag har vi et anlegg som er behovsstyrt, og ikke legionellastyrt. Vi kan gi kantina nok vann med høy temperatur, da vi har installert en lokal løsning med en separat bereder som booster opp vannet deres, mens for alle andre kan sanitærvannet ligger på 50 grader, supplerer Stene.

Daglig leder i Apurgo, Lise Marie Nergaard er godt fornøyd med pilotprosjektet. – Dette er bygg i vår målgruppe som gir svært gode resultater etter over et år med prøvedrift. Fokus på energigjerrige bygg og miljøvennlig drift blir bare større og større, vårt system gir direkte resultater bare ved å redusere temperaturen på tappevann, og stans av varmespyling av rør.

SIDE Apurgo M3-5
Slik ser systemet som kobles på vanninntaket. Apurgo M3 er et framtidsretta vannrenseteknologianlegg. Systemet kan tilpasse ethvert vannforbruk og bygg.
Foto: Anne-Lise Aakervik