ARTIKKELANNONSE
TOP Floatring 3
En patentert FloatRing kumramme blir installert i veibanen.

Kum-ekspertene

Mange år i asfaltbransjen gjorde at Arstec så mange eksempler på gamle kumrammer som både var ubehagelige for bilister og bidro til skader på kummer. Nå leverer bedriften både FloatRing kumrammer og utfører vedlikeholdsarbeid på avløpskummer over hele landet.

– De fleste bilister vet at det er om å gjøre å styre unna kumlokk i veibanen, sier Eirik Strand, andregenerasjonseier av Arstec AS, som han driver sammen med broren Are. – Å kjøre over kumlokk som har ligget i veien i noen år er ikke noen behagelig opplevelse, og skaper støy for naboene i tillegg til å slite på kummen. Det ville vi gjøre noe med, foreller han.

 

Det er forskjellen i bevegelighet i veilegemet og kum som står for problemet. Når veibanen beveger seg, for eksempel ved telehiv om vinteren, vil et kumlokk som er forankret i betongkummen under ikke følge veibanens bevegelser. Slik utvikler det seg en ujevnhet som skaper støy og vibrasjoner når man kjører over kumlokket.

 

– Slitasje på kumlokk er et stort problem, siden utbedring krever reasfaltering og ikke minst reparasjon av eventuelle skader på kummen, sier Strand. – Vi lette etter et alternativt produkt, og begynte først å støpe rammene inn i veibanen med akrylmasse. Det har holdt fram til neste reasfaltering, men har samtidig vært arbeidskrevende å skifte, siden akrylmassen må rives vekk, sier han. – Vi jobbet videre med problemet, og i dag kan vi tilby løsningen på problemet for norske kommuner og andre veieiere, forteller han.

 

Og løsningen heter FloatRing – en kumramme som forankres i veilegemet i stedet for kummen under. – Du kan si at FloatRing bygger en bro over kummen og distribuerer belastningen til veibanen i stedet for kummen. På den måten unngår vi skader på kummen, og kumlokket beveger seg sammen med veibanen, slik at det ikke oppstår ujevnheter, forteller han. – Kumringen vil ligge jevnt med veibanen, slik at kvaliteten på veien oppleves som bedre.

FloatRing er Arstecs egen patent, og et resultat av flere års forsknings- og utviklingsarbeid. Arstec ble startet i 1979, og drev i hovedsak som leverandør til asfaltbransjen. Brødrene Strand overtok ledelsen i 2011, og resultatet er flere ben å stå på. – Vi har så langt arbeidet med FloatRing-produktet i samarbeid med åtte kommuner, og har så langt installert omkring 70 ringer. Resultatet har vært så godt at vi lanserer FloatRing i hele markedet i 2018, sier Eirik Strand, som har både Norge, Sverige, Danmark og Polen i søkelyset.

 

Fra kumramme til kum er ingen lang vei, og parallelt med utviklingen av FloatRing har Arstec også begynt å arbeide med det som ligger under veibanen – selve kummen. Her er det bror Are som står til rors, og i løpet av kort tid har selskapet bygd opp spesialkompetanse på rehabilitering av norske betongkummer. Behovet er stort.

 

– Vi vet alle at problemer knyttet til overvann og hygiene gjør at avløpssystemet mange steder er sårbart for lekkasjer, sier Are Strand. – Lekkasjer kan skje begge veier, og med uheldige konsekvenser i begge tilfeller, påpeker han. – Lekkasjer inn i systemet gjør at renseanleggene må rense og pumpe større volumer enn nødvendig, noe som koster penger. På den andre siden er det åpenbart at lekkasjer fra avløp til drikkevann også kan skape store problemer, sier han.

Gjennom tett samarbeid med en av Danmarks største betongfabrikker kan Arstec nå tilby rehabilitering av kummer med topp moderne materialer og utstyr. Gjennom omfattende uttesting har firmaet kommet frem til en effektiv metode for rehabilitering av betongkummer med lekkasjer. Etter å ha vasket og renset betongoverflaten, blir alle synlige sprekker tettet. Den siste fasen setter kronen på verket.

 

– Etter å ha tettet kummen innvendig, legger vi et lag med 1,5–2 cm. fiberarmert betong med additiver som tetter alle mikrorevner i betongen. Vi har jobbet med denne teknikken i flere kommuner, med gode tilbakemeldinger, og vi jobber kontinuerlig videre for å finne enda bedre løsninger, sier Are Strand. – Når alt kommer til alt dreier dette seg om skattebetalernes penger. Gode løsninger for å skape enda bedre infrastruktur sparer penger for alle, sier han.

SIDE Kumrehab 3 etter utbedring
Det synes godt på sluttresultatet at Arstec har rehabilitert kummen.