TOP Illustrasjon 4 Ydalir Skole fra sør, ved amfiet
Ydalir skole sett fra sør. Ill.: Ola Roald Arkitektur

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid. Den grønne, sentrumsnære bydelen Ydalir, med 800–1000 boenheter, skole, idrettshall og barnehage er under utvikling, kommunen har implementert innovativ anskaffelsesstrategi, og på Hanstad og Lillemoen skoler er massivtre og nyskapende energikilder med på å legge grunnlaget for fremtidens bygg.

Elverum kommune er involvert i flere FoU-prosjekter i samarbeid med nasjonale forskningsinstitusjoner som SINTEF og NTNU, forteller Hans Erik Skari, enhetsleder for byggeprosjekter i eiendomsstaben i den fremoverlente innlandskommunen.

– Vi ville ta FNs klimamål og Stortinget på alvor, forteller Hans Erik Skari. – Resultatet ble blant annet en veileder i bruk av tre i Elverum i 2008. Innlandskommuner som Elverum ligger midt i Norges største skogsområder og har et stort potensial for utvikling av trebasert industri, noe vi gjerne vil være med på å understøtte, sier enhetslederen.

 

Henter energi fra grunnvannet

Så langt kan kommunen vise til flere konkrete resultater. Lillemoen skole er oppført i massivtre og henter energi fra grunnvannet og sola. Geologien har velsignet Elverum med et enormt grunnvannsreservoar, og fra det 6,5 grader varme vannet hentes det ut ca. 3 grader via varmevekslere som går til oppvarming av det nye skolebygget. I tillegg skal det installeres solcellepanel for ytterligere energitilførsel. Prosjektet er en del av ORMEL-prosjektet, der hensikten er kompetanseheving og kartlegging av potensialet for bruk av grunnvann til kjøling og oppvarming, og der også Melhus kommune tar del.

– Grunnvann som energikilde er spennende – blant annet fordi det er snakk om energi helt fri for CO2-utslipp, sier Skari.

– Dette er et nyskapende prosjekt, med lavt CO2-utslipp både fra energi og materialer. På denne måten skaper vi klima­nøytrale bygg, sier han.

I tillegg til vann er det altså tre som står i sentrum for satsingen i Elverum. På Hanstad skole ikke langt fra Elverum sentrum ble behovet for fire nye undervisningsrom løst maksimalt innovativt. En splitter ny bygning i 34 centimeter massivtre gir lærere og elever et svært godt inneklima, gode lysforhold og generelt trivelige omgivelser.

 

Massivtre – og bare det

– På Hanstad har vi tatt miljøtanken svært langt. Hele skolen er bygd i massivtre, og det er ikke foretatt tilleggsisolering. Dessuten har vi satset på å styre klima fra aggregater i hvert enkelt klasserom. Derfor finnes det ikke noe sentralt ventilasjonsanlegg og ingen ventilasjonskanaler. Vinduer med integrert solskjerming og akustiske tiltak i form av trefiberplater er andre innovative løsninger som preger bygget. Og resultatet er svært spennende.

– Både driftskostnader, energibruk og styringen av inneklimaet blir optimalisert, sier Skari. – Vi har som mål å komme ned på et energiforbruk på 70 kWh/m2 per år, og kanskje kommer vi enda lavere. Når vi dessuten vet at massivtre er et svært robust materiale og kan gjenbrukes etter byggets levetid, er vi i praksis i gang med det grønne skiftet, sier Skari.

Innovasjon på dette nivået begynner allerede i anskaffelsesfasen. Morgan Johansen er innkjøpsrådgiver og sentral i arbeidet med anskaffelsesstrategien for den nye skolen.

– Innovative anskaffelser innebærer først og fremst å tilrettelegge for dialog med leverandørene i forkant av anbudet. Dialog, gjensidig kompetanseheving og standardisering er stikkord i denne fasen, sier Johansen.

Ydalir – ny, grønn bydel

Den planlagte, sentrumsnære bydelen Ydalir skal inneholde skole, barnehage og ca. 800 boliger. Prosjektet er en del av NTNU og SINTEFs forskningsprosjekt ZEN – Zero Emissions Neighbourhood – som ett av syv forskningsområder. Anna-Thekla Tonjer i det kommunalt eide eiendomsselskapet Elverum Vekst er prosjektleder for den nye bydelen.

– Vi har fått økonomisk støtte fra Enova til å gjennomføre omfattende forstudier og møte lokal byggebransje, energileverandører, transportnæringen, renovasjonsselskaper og andre aktører. Målet er å skape en av Norges mest miljøvennlige og bærekraftige byområder bare én til to kilometer utenfor sentrum, sier Tonjer. Passivhusstandard, fjernvarme, BREEAM-sertifisering, tilrettelegging for sykkel og fellesløsninger er blant tiltakene på planstadiet. På denne måten legger vi til rette for at Ydalir skole og barnehage blir en viktig bidragsyter i en klimanøytral bydel, sier prosjektleder Heidi Erikstad.

– Målet er nullutslippssamfunnet i praksis. Det er spennende at det skjer nettopp her i Elverum, sier hun.

Liten, men stor nok

Det er Hans Erik Skari enig i. Han peker på flere faktorer som har vært viktige i Elverums ambisiøse satsing på det grønne skiftet. – Politisk forankring og vilje til å ta grep er avgjørende, sier han. – Sammen med naturlige og historiske forutsetninger, for eksempel tømmerdrift og rike grunnvannsforekomster.

– Men det er også snakk om å ha riktig størrelse. Elverum kommune er en liten og oversiktlig organisasjon, noe som gjør det enklere å gjennomføre det grønne skiftet i praksis. Samtidig har vi store nok byggeprosjekter til å kunne utgjøre en klimaforskjell for samfunnet. Med skolen og barnehagen i Ydalir-prosjektet ligger vi faktisk an til å realisere så mye som 1/783 del av Norges klimaforpliktelser i Parisavtalen. Dessuten har vi vært veldig opptatt av å knytte til oss folk med høy kompetanse, og jeg kan ikke få fullrost kommunens prosjektledere. Det er på grunn av dem at vi får det til, sier Hans Erik Skari.

SIDE heidi_at2
Heidi Erikstad og Anne-Thekla Tonjer er aktive i planleggingen av Ydalir.
Foto: Hanne Bjugstad.
Både driftskostnader, energibruk og styringen av inneklimaet blir optimalisert.