TOP IMG_8370
En fornøyd bergenser benytter nedkastet til å kvitte seg med avfall. Her kan man kaste papir, drikkekartong, plastemballasje og restavfall.
Foto: Kjell Jørgen Holbye

Støvsuger sentrum for søppel

Redusert tungtrafikk i sentrum, ryddige forhold, redusert lukt og mindre mat til rotter og andre skadedyr – det var blant motivene da Bergen bestemte seg for å etablere Bossnettet – et omfattende rørsystem som frakter søppel med luft – direkte til terminal.

– Du kan si at vi støvsuger hele sentrum for boss, smiler Ørjan Mjøs, utbyggingsansvarlig i BIR Nett. Siden 2015 har flere tusen bergensere blitt kvitt søppelet sitt ved å kaste det i nedkast over hele sentrum. Herfra blir det fraktet i stålrør til BIRs terminal i Jekteviken, Der blir det komprimert før det sendes videre til sortering og gjenvinning.

– Per i dag sorterer vi ut plast og papir, mens resten går som restavfall til forbrenning. Men om det blir aktuelt å kildesortere matavfall, kan vi ta hånd om det også, sier Lars Petter Jørgensen, som er driftsansvarlig for systemet.

Ferdig utbygd et stykke ut i 2020 vil bossnettet dekke hele Bergen sentrum med tre delnett – rødt, grønt og blått. I dag er det det blå nettet som er i drift, mens det grønne er under utbygging. Men hvordan fungerer egentlig et så stort søppelsugeanlegg?

– Prinsippet ligner mye på en sentralstøvsuger, forteller Lars Petter.

– Når kunden benytter et nedkast, blir søppelet lagret i sjakten som fører ned til rørsystemet, til den er fylt opp. Når det skjer, starter systemet automatisk, forteller han. Fire kraftige vifter i terminalbygget begynner da å gå, og det blir sugd luft inn i systemet gjennom egne sjakter. Når luftstrømmen i systemet når 20 meter i sekundet, eller litt over 70  km/t, blir søppelet sluppet ned i rørsystemet. Luftstrømmen frakter det så gjennom rørene til det når avfallsterminalen, i løpet av få minutter. De ulike nedkastene blir tømt på ulike tidspunkt, slik at fraksjonene havner i riktig container i terminalen. I utgangspunktet er bossnettet et helautomatisk system, men servicepersonell kan fjernstyre anlegget etter behov.

– I terminalen blir søppelet komprimert i containere. Systemet sier selv fra når en container er full og må hentes. Frakten derfra går med containerbiler, sier Jørgensen.

Publikum møter bossnettet på gateplan i Bergen. Spesialdesignede nedkast for restavfall og plast og papir åpnes med en elektronisk brikke, og systemet registrerer antallet enheter som kastes av hver husholdning. Nedkastene er plassert slik at kundene i utgangspunktet ikke skal ha mer enn 100 meter å gå for å bli kvitt avfallet sitt.

– I starten var bergenserne skeptiske og ville ikke ha avfallsnedkastene i nærheten av der de bodde. Men etter noen måneder var det om å gjøre å få dem i nabolaget, sier Jørgensen.

– Det gikk overraskende fort og viser at vi har gjort noe riktig, sier han.

I tillegg til papir og plastnedkast er enkelte avfallsstasjoner også utstyrt med nedkast for papp. Her blir pappen kuttet opp i biter som er egnet til resirkulering, før den slippes ned i systemet sammen med annet papir – I tillegg har vi plassert innsamlingspunkter for glass i forbindelse med avfallsstasjonene. Glass kan være uegnet for lufttransport og blir fremdeles hentet med bil.

Mens avfallssystemet er designet med husholdningene for øye, kan næringslivet også dra nytte av det bergenske bossnettet. BIR har gitt private avfallshåndteringsfirmaer adgang til nettet, og nedkastene er tilpasset næringslivets behov – i tillegg til husholdningenes.

– Mens husholdningenes brikke åpner et nedkast tilpasset plastposer – 35 liter – gir næringslivsdøren tilgang til et nedkast på 100 liter. Det passer til plastsekker, sier Ørjan Mjøs. Han er opptatt av prosessen som førte frem til nedkastene i Bergen.

– Vi har jobbet veldig grundig med disse nedkastene og blant annet tatt hensyn til universell utforming. Kommunalt råd for funksjonshemmede ble veldig tidlig tatt med i prosessen, forteller han.

– Kvaliteten er satt i høysetet – her er det Rolls Royce-standard hele veien, sier han.

Det finnes en tredje kategori avfall, som det flyter over av i et bysentrum – de offentlige søppelkurvene. I Bergen er de i ferd med å bli knyttet til avfallssuget. Da er det slutt på at overfylte søppelkurver skjemmer bymiljøet og gir mat til skadedyr.

– En av de store fordelene med bossnettet er jo at det aldri blir fullt, påpeker Ørjan Mjøs. – Bossnettet sikrer tilgjengelighet for alle, utnytter arealet bedre og – ikke minst – reduserer tungtrafikk i sentrum betydelig. Dette er fremtiden!

SIDE IMG_8372
Ørjan Mjøs (t.h.) og Lars Petter Jørgensen i BIR er stolte av bossnettet
En av de store fordelene ved bossnettet er at det aldri blir fullt.