TOP P2040014
Det kreves tungt utstyr når Tromsøs gater skal ryddes for snø.
Foto: Tromsø Bydrift

Alltid på vakt

Når jobben kommer dalende ned fra himmelen i ukontrollerbare mengder, gjelder det å ha maskiner og mannskap på plass.

I snøbyen Tromsø har brøyting lagt beslag på en stadig større del av vedlikeholdsbudsjettet. I 2017 ble ca. 70 % av det totale bydriftsbudsjettet brukt på vinterdrift. I ekstra snørike vintre har andelen vært opp mot 80 %. Det hjelper heller ikke at fortetting gjerne foregår uten større tanke på at snøen faller hver eneste vinter, riktig nok i ulik grad.

– I enkelte områder har vi nesten ikke tenkt på at vi bor i en vinterby, sier Dag Ivar Andreassen, konstituert seksjonsleder for Drift og forvaltning i Tromsø kommune. Han legger til at Bydrift nå trekkes inn i prosessene på et tidligere tidspunkt, slik at det tilrettelegges bedre for enklere drift og vedlikehold.

Fortettet sentrum

I tillegg til egendriften leier Bydrift inn tjenester på brøyting og strøing.

– Bydrift eier store, tunge maskiner som fjerner snø effektivt, men som samtidig er harde mot vegdekker, kantstein og fortausarealer. I daglig brøyting er de ikke spesielt godt egnet i et fortettet sentrum, og behovet for mer tilpasset utstyr øker, sier Andreassen.

Utover brøyting håndterer Bydrift alle oppgaver som oppstår i forbindelse med vinterdriften.

– Vårt kjerneområde er Tromsøya med sentrum, der trafikkmengden er størst. Derimot står innleide entreprenører for flest kilometer vei.

Brøyte-reality

Kanskje er det de brutale møtene med elementene som gjør brøyting så fascinerende. Ja, faktisk i så stor grad at det forventes at det norske folk benker seg rundt tv-apparatene, akkurat som i gamle dager. Brøytebilen skal festes i vår bevissthet på samme måte som hurtigruta og toget har gjort det, gjennom å vise hverdagen sin minutt for minutt. Og noen av bildene vil komme fra Tromsø («Brøyt i vei», NRK, 1. januar).

Rigging for snø

En vanlig dag på jobben handler ofte om å tolke værmeldingen. Vil været treffe oss? Skal vi rigge for store snømengder? Kravene er absolutte. Ved snøfall på dagtid, mellom 04.00 og 22.00, skal det brøytes ved 5 cm snøfall. Lignende regler gjelder nattestid og ved snø- og issåle. På gang – og sykkelstier er det ekstra strengt.

– Her gjelder det å samordne erfaring, slik at vi kan ta de rette avgjørelsene. Da jeg kom inn i Bydrift for 14 år siden, var vi 100 ansatte i arbeid med å løse de oppgavene som 70 ansatte gjør i dag. Vi må være mer effektive og få ting til å svinge. I en periode var det et ønske om at private skulle overta all drift. Da måtte vi se på oss selv, øke tempoet og tenke smartere. I nært samarbeid med andre aktører har vi i dag god standard på oppgavene vi skal løse, avslutter Dag Ivar Andreassen.

Tromsø Bydrift

Kommunens utstyr for brøyting, strøing, bortkjøring av snø og håndtering av overvann:

 • 2 veghøvler
 • 2 store snøfresere
 • 6 hjullastere/1 traktor
 • 7 lastebiler, hver med tre ulike plogtyper
 • 3 gravemaskiner
 • Bydrift har driftsansvar for 430 km veg
 • Leier entreprenører til 38 roder (ca. 50 maskiner)
 • Bruker 4 tråkkemaskiner
 • Ansatte: 65-70 (sesong)
 • Strøutstyr til alle biler og maskiner
 • Totalbudsjett 2017: 78 millioner

Uklar tale

Etter en lørdag med mye brøyting, ble det bestemt at dagen etter skulle brukes for å forbedre forholdene. Fortsatt snødde det litt, og ordren var å ta ut klokka 04.00 for «å pusse opp litt».
En ivrig ansatt hadde i forbifarten hørt noen snakke om at kantina så litt falmet ut, og koblet i en litt stresset situasjon disse to oppdragene sammen.
Så klokka 03.30 en søndags morgen, når resten av styrken kom på jobb for å brøyte, stod han klar med engangskjeldress og malerkost i handa for å pusse opp i kantina.
Det kan legges til at latteren ikke forsvant med snøen den våren.