TOP Prisvinnende gjeng3
Byggesaksavdelingen i Nannestad kommune: Elisabeth Mo Wroldsen (byggesaksbehandler (t.v.), Caroline Salberg (virksomhetsleder), Andrea Thiis Johansen (byggesaksbehandler), Erika Wiik Andresen (byggesaksbehandler) og Kjetil Hartvedt (byggesaksbehandler) foran Lauvåsmarka i Maura i Nannestad kommune. Boligområdet er blant de hurtigst voksende i kommunen.
Foto: Bjørn Inge Rødfoss / Eidsvoll Ullensaker Blad

Beste praksis-prisen for byggesaksbehandling

Rask behandling, få feil, tilgjengelighet og serviceinnstilling er blant kvalitetene som ga Nannestad kommunes byggesaksavdeling Bygg21s Beste praksis-pris for 2017. – Utstrakt samarbeid, digitalisering og delegert vedtaksmyndighet er viktig for resultatet, sier virksomhetsleder Caroline Salberg.

Som en av de raskest voksende kommunene i Akershus har Nannestad stor aktivitet i byggesektoren. I 2016 behandlet avdelingen 355 byggesaker med bare to og en halv stillinger. Alle innenfor fristen.

– Det er flere grunner til at vi klarer å være såpass effektive, sier Salberg.

– Først og fremst vil jeg peke på det tette samarbeidet mellom alle avdelingene i virksomheten. Vi møtes hver uke – det er nyttig med andres blikk på de utfordrende sakene. Dessuten begynner effektiv byggesaksbehandling med planverket, og vår planavdeling er svært opptatt av at det skal være klare og tydelige bestemmelser, sier Salberg.

– Et godt samarbeid mellom plan- og byggesaksavdelingene er en forutsetning, understreker hun. Samarbeidet starter allerede i kommunens dokumentsenter, der byggesøknader er prioritert og journalføres før andre dokumenter.

– Fristene er relativt korte, og løper fra kommunen har mottatt søknaden. Hver dag teller, sier Salberg.

– Avdelingen har to hovedmål, kan Salberg fortelle. – Det viktigste er selvsagt å overholde frister og å følge alle lover og regler til punkt og prikke. Mål nummer to er å yte optimal service overfor utbyggere så vel som innbyggere.

– Godt rykte og høy kvalitet på arbeidet er en hyggelig bonus, som bidrar til å gjøre dette til en trivelig jobb, sier Salberg.

 

ET av de viktigste verktøyene i Salbergs verktøykasse er tillitsbasert ledelse. Hver enkelt av de fire saksbehandlerne i byggesaksavdelingen har fullmakt til å fatte vedtak i ordinære byggesaker – en nødvendighet for å behandle det store antallet saker innen fristen. For å sikre kontroll har avdelingen utarbeidet tydelige maler og sjekklister, som arkiveres sammen med hver sak. På den måten kan alle prosesser ettergås ved behov.

– Ved klagesaker, dispensasjonssøknader og lignende er lederen alltid involvert, understreker Salberg.

– I tillegg er alle saksbehandlere alltid tilgjengelige på telefon. Vi opererer ikke med telefontider. Dessuten foregår det meste av kommunikasjonen på epost, igjen for å spare tid.

Bruk av digitale kart er også med på å effektivisere arbeidet, og sjekkpunkter og eventuelle problemstillinger lagres direkte i det elektroniske kartet. Dessuten kan kommunen motta BIM-filer, og selve saksbehandlingen foregår også digitalt.

– Hele avdelingen er papirløs, noe som bidrar til effektivitet, sier Salberg.

Hun er glad for at avdelingens arbeid blir anerkjent.

– Det er stor stas å motta Bygg21s Beste praksis-pris. Vi kunne aldri fått til dette uten et godt arbeidsmiljø og ekstremt dyktige medarbeidere, sier hun.

Godt rykte og høy kvalitet på arbeidet er en hyggelig bonus, som bidrar til å gjøre dette til en trivelig jobb.