TOP Robert og Tim, foto av Nina Pannu
Finansbyråd Robert Steen i Oslo tror digitalisering vil endre samfunnet mer enn den industrielle revolusjonen. Foto: Nina Gopinder Pannu

Digitalisering: spår enorme endringer

Digitaliseringen kommer til å føre til større omveltninger enn den industrielle revolusjonen, tror finansbyråd Robert Steen i Oslo kommune. – Hvis vi ikke henger med i svingene, står offentlig sektor i fare for å gjøre seg overflødige i morgendagens samfunn, advarer finansbyråden.

15 års fartstid fra Schibsted og digital medietransformasjon har gitt Steen et bredt erfaringsgrunnlag når det gjelder digitalisering, og han tar med seg erfaringene til den ferske jobben som finansbyråd i landets hovedstad, der han også har hovedansvar for den digitale strategien. Han mener selve endringstakten utgjør en stor del av utfordringen.

Eksponentiell endring

– Saken er at den digitale utviklingen er eksponentiell, mens vi i det tradisjonelle industrisamfunnet er vant til å tenke lineært. Lineær tenkning innebærer inkrementelle endringer, der endringene kommer gjennom gradvise forbedringer og effektivisering. Den digitale fremtiden beveger seg på en helt annen måte, ikke minst i et stadig økende tempo, sier Steen.

– Se bare på Pokemon Go. Ett enkelt spill fikk internasjonalt gjennombrudd på 21 dager. Det hadde vært utenkelig for bare noen få år siden, sier han.

Et annet eksempel er de digitale universitetene. I dag er studier ved prestisje­universiteter som Harvard og Yale åpent tilgjengelig på nettet, der man kan følge forelesninger av verdens ledede forskere og akademikere fra sin egen stue. På samme måte finnes det en rekke tilbud innenfor grunnleggende utdanning, for eksempel Khan Academy i matematikk. Det er fint, sier Steen, men han spør seg også hva det betyr for den kommunale grunnskolen.

– Digitaliseringen skaper en konkurransesituasjon for i all fall visse deler av offentlig sektor. Få diskuterer dette – hva slags utfordringer for eksempel grunnskolen står overfor i møte med en global aktør som kan tilby tjenester av ypperste kvalitet, sier han.

– Den digitale utviklingen skaper en rekke mulighetsrom som vi ikke er trent i å se. Derfor må vi øve oss på å se fremover, i motsetning til å planlegge med fortiden i bakspeilet, sier Steen.

Tim

Selv er han i gang med å ruste Oslo kommune til den digitale revolusjonen. Med videoen om Tim vil Steen anskueliggjøre hvilke muligheter den digitale fremtiden rommer. I den animerte videoen Tim kan vi se hvordan Oslo-borgeren Tim følges fra vugge til grav med tilrettelagte tjenester tilpasset livssituasjonen.

– Den digitale utfordringen handler ikke egentlig om teknologi og programmering, for mye av dette er på plass allerede. Det handler mye mer om å se mulighetene og ta i bruk informasjon kommunen allerede har, på en ny måte for å skape bedre tjenester, sier Steen.

– Det som ser ut som science fiction i dag, vil antagelig være virkelighet om bare noen få år. Tims verden er enklere og bedre enn dagens. Fremtidens innbyggere forventer en helt annen, proaktiv holdning, sier Steen.

– Dagens sektorgrenser vil ikke bli godtatt i fremtiden. Vi må tenke annerledes og sette individet og brukeren i sentrum. Sektorene må snakke sammen.  I Oslo kommune snakker vi om at vi må være til for Tim, at vi må ha Oslo kommune-hatten på, og at vi må gjøre det nå. Dette handler om å jobbe sammen for å skape de beste tjenestene og bygge en kultur der eksperimentering, prøving og feiling er tillatt.

Steen er allerede i gang med å skape de «digitale hodene» som skal til for å drive utviklingen. Gjennom lederutviklingsprogram og digitalt mentorprogram er Oslo kommune i gang med å skape digital oppmerksomhet og tverrfaglig forståelse blant kommunens toppledere.

– Den digitale utviklingen må ikke lenger bare være IT-avdelingens ansvar. Man kan ikke la én avdeling ta seg av det digitale spranget – dette er tenkning som må gjennomsyre hele organisasjonen. Det er målet for oss, sier Robert Steen.

Den digitale utviklingen skaper en rekke mulighetsrom som vi ikke er trent i å se. Derfor må vi øve oss på å se fremover, i motsetning til å planlegge med fortiden i bakspeilet