TOP Foto Hans Jørgen Brun
Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Gratulerer med 110-årsdagen!

Det er vanskelig å se for seg hvordan samfunnet hadde vært uten alle de gode teknikerne i norske kommuner.

Det er mange viktige jobber i et samfunn. Alle har en formening om hva lærere, sykepleiere og politifolk driver med. Men hver dag er det mange som utfører helt nødvendige jobber i norske kommuner, som ikke alltid er like synlige i hverdagen vår.

Det er de som sikrer oss rent vann i springen. De som sørger for at arealplaner og byggeregler gir oss gode og trygge lokalsamfunn. De som planlegger sykkelveier og lekeplasser, og passer på at vi har godt inneklima. De som digitaliserer samfunnet så det blir enklere å være innbygger. De som sørger for gode bygg til skoler og eldrehjem.  Det er mange engasjerte ansatte som hver dag går på jobb for at nettopp kommunene skal være gode å bo i!

Jeg kjenner kommunepolitikken godt gjennom mange år i Bergen, de siste ti som byrådsleder. Jeg vet hvor viktig gode teknikere er for kommunen. Nå er kommunene på vei inn i en ny spennende periode, der digitalisering vil forandre mange arbeidsoppgaver.

 

I Bergen sjekker roboten Digifrid blant annet helseopplysninger, og gjør at opptil tolv ansatte kan drive med andre viktige oppgaver. I Sandefjord svarer den kunstige intelligensen Kommune-Kari på spørsmål om alt fra søppelhåndtering til byggeregler, og om hva man skal gjøre dersom barnet ditt blir mobbet. Med roboter og kunstig intelligens får vi bedre tjenester, og bruker ressursene mer effektivt.

Og enda er vi bare i begynnelsen av den digitale omveltningen. Her må vi gripe mulighetene, og jeg er glad dere i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) engasjerer dere i digitaliseringen. Det er det eneste riktige, for digitaliseringen kommer uansett om vi vil eller ikke.

 

De siste årene har vi også stått midt i en kommunereform. Nå er vi i ferd med å gjennomføre endringene Stortinget har vedtatt. Rundt 120 kommuner slår seg sammen med en eller flere naboer for å møte dagens utfordringer og ruste seg enda bedre for morgendagens nye og noen ganger ukjente utfordringer.

Jeg er ganske fersk i jobben som kommunal- og moderniseringsminister, og gleder meg til å bli enda bedre kjent med Kommune-Norge. Norske kommuner tilbyr innbyggerne sine gode tjenester i dag, men mange mindre kommuner sliter med små fagmiljøer, særlig innenfor tekniske fag. Noen ganger er en kommune avhengig av én enkeltperson for å holde viktige samfunnsfunksjoner i gang. Vi mener større kommuner vil gi bedre fagmiljøer. Det gir mer trygghet for god planlegging, gode tjenester, og det er mer inspirerende for mange som jobber innen tekniske områder i kommunene. Vi vil derfor fortsette kommunereformen for å sikre gode fagmiljøer – i sterke kommuner.

 

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet er det mange som setter pris på arbeidet dere gjør. Dere bidrar til å digitalisere byggesaksbehandlingen, og er eksperter på universell utforming. Mange avdelinger opplever at dere sitter på mye kompetanse, og at dere deler den med andre gjennom fagkonferanser, seminarer og gode nettverk. Det gir bedre samfunn.

Nå fyller altså NKF 110 år. Det er en respektabel alder. Men dere holder dere godt, og jobben dere gjør er viktigere enn noen gang. Jeg vil derfor ønsker dere alt godt til feiringen, og håper de neste 110 årene også blir gode. Gratulerer med dagen!

 

Det er mange engasjerte ansatte som hver dag går på jobb for at nettopp kommunene skal være gode å bo i!