TOP output
Ill.: HRTB Arkitekter

Mer hjem – mindre institusjon

Når de første beboerne til høsten flytter inn i Otium, starter en ny æra for eldre – og demensomsorgen i Tromsø.

Prosjektleder Utbyggingstjenesten, Karin Rendahl, forteller med stor begeistring om det nye anlegget som allerede i mars skal stå ferdig. Da begynner prosessen med klargjøring for høstens store innflytterfest.

Ti bogrupper

Når beboere og ansatte flytter inn er det etter en lang planleggingsprosess. Sentralt står en omfattende brukermedvirkning siden 2012, arkitekt HRTB AS med solid erfaring av omsorgsbygg, samt en god byggentreprenør: Econor AS.

─ Tanken har vært å minske institusjonspreget, og øke opplevelsen av et hjem, sier Rendahl.
I fagterminologien kalles dette boliggjøring. De 137 bogruppene er alle tilrettelagt for mennesker med kognitiv svikt, sju av dem for yngre brukere. Otium har ikke den tradisjonelle institusjonsformen, men er delt inn i bogrupper, med 10 brukere i hver. Hver slik bogruppe har to «robustrom» – med mulighet for støyskjerming og egen stue.

Vandrerbuer
─ Den som kommer til Otium, vil oppleve det som lyst og hjemmekoselig, med store vindusflater og detaljer i eik. Først kommer vi inn i fellesarealer, beboerrommene ligger litt tilbaketrukket. Vi har lagt inn vandrerbuer, der beboerne kan gå rundt kjernen i bogruppen. Dette er en gruppe brukere som til tross for kognitivt svik kan være i god fysisk form, og har behov for å bevege seg, sier Rendahl.

Mobilt vakthold
Rendahl er opptatt av å bruke varme hender til andre ting enn å kontrollere. Hver bogruppe er knyttet opp mot mobilt vakthold, slik at en slipper lyden av alarmer som utløses. Moderne velferdsteknologi muliggjør ulike former og grader av støttefunksjoner. 20 plasser er planlagt med full besiktning mht velferdsteknologi: Kamera både på beboerrom og bad som oppfatter alle bevegelser.
─ Bare det at hvert beboerrom kan regulere nattlys og temperatur individuelt, øker hjemmefølelsen. I det hele tatt er den teknologiske infrastrukturen tilpasset livsforløp i både nær og fjernere framtid, sier Rendahl.

Sansehage
Også uterommet er nøye planlagt. Beboerne har tilgang til tre nivåer. Hver bogruppe har sin egen balkong, med enkel tilgang. På bakkeplan blir det sansehage med planter og helleganger, og et stinett utenfor primærområdet inviterer til turer sammen med pårørende, det være seg med rullator eller rullestol. Ønsket er at senterets kafé skal fungere som en møteplass mellom lokalbefolkning, beboere og pårørende.

─ I tillegg vil Otium fungere som et kompetanse – og opplæringssenter i velferdsteknologi og eldreomsorg. At vi i tillegg får behandlingssenter for følgesykdommer, samt at samlokaliseringen av omsorgstjenesten/ hjemmetjenesten vil bidra til en god kontinuitet i eldreomsorgen i Tromsø kommune, avslutter Karin Rendahl.

Den teknologiske infrastrukturen er tilpasset livsforløp i både nær og fjernere framtid