TOP 20180108_072533
LED-belysning på elva over Orkla.
Foto: Orkdal kommune

Smart belysning i Orkdal

Sommeren 2017 fikk Orkdalingene en ny attraksjon da Orklaparken ble offisielt åpnet. Den én mil lange kommunalt anlagte turstien langs naturskjønne Orkla tilbyr rekreasjon, mosjon og naturopplevelser – samtidig som kommunen har fått testet LED-gatebelysning langs stien. Nå står resten av kommunenes 1700 lyspunkter for tur.

Vi har veldig gode erfaringer med LED-gatelys i Orklaparken og ser frem til å skifte ut resten av kommunens gatebelysning, sier ingeniør Ivar Lillery i Orkdal kommune. En investering på 15 millioner kroner over tre år skal sørge for moderne og smart belysning i hele kommunen.

– Fordelene ved LED-belysning er mange, sier Lillery, og peker på energieffektivitet og levetid som de mest åpenbare.

– Pærene bruker bare en brøkdel av energien som tradisjonelle pærer gjør, og har en levetid på 25 år mot 4–5. Dessuten lyser de hvitere og klarere. Selv om hver armatur er dobbelt så dyr i innkjøp, viser våre regnestykker at investeringen vil være inntjent etter elleve år bare gjennom lavere energiforbruk, forteller han.

– I tillegg kommer innsparinger knyttet til mindre vedlikehold og færre pæreskift, som kan være en betydelig jobb.

 

Smarte gatelys

Det er mange årsaker til at god gatebelysning er viktig. Trafikksikkerhet og sosial trygghet er sentralt. Men det betyr ikke at behovet for belysning er det samme overalt og til alle tider.

– Dagens gatelys styres av fotoceller og står på hele natten, uavhengig av trafikk av biler og fotgjengere. De nye gatelysene er smartere, og vi kan fjernstyre hvert enkelt punkt individuelt, sier Lillery.

– Lysene kan dimmes trådløst, og det vil gjøre oss i stand til å øke belysningen på viktige steder, for eksempel fotgjengeroverganger, og dempe belysningen der det er mindre behov. Dette kan også automatiseres og knyttes for eksempel til trafikksensorer. Her er det bare fantasien som setter grenser, sier han.

 

Tar hensyn til laksen

Tilbake til Orklaparken: Det var handicap­laget i Orkdal som tok initiativet til parken, og grunneierne langs elva har gitt gratis bruksrett til grunnen for en periode på 25 år. Politikerne tente og bevilget 6,5 millioner til prosjektet, som også har mottatt 5 millioner statlige kroner som tiltak for økt bruk av sykkel – i tillegg til rekreasjon benyttes stien også som adkomstvei til Orkdal sentrum. Behagelig mykt, men samtidig robust grusdekke gir gode forhold både for fotgjengere, syklister og rullestolbrukere. Turstien omfatter også to bruer av tre som er designet som studentprosjekter ved NTNU og produsert av Moelven. Også her blir det brukt LED – i form av striper som lyser opp de vakre bruspennene.

– Jeg synes det er all grunn til å fokusere på grunneierne som har bidratt så sterkt til at dette prosjektet kunne gjennomføres, sier Lillery. Han kan fortelle at også dyrelivet er blitt hensyntatt i planleggingen av parken.

– Orkla er en av landets beste lakseelver, og det ble luftet bekymring for hvordan gatebelysningen ville påvirke laksen. Resultatet er at vi slår av lyset i perioden 1. juni til 1. september. Vi vil ikke risikere å forstyrre laksen, sier han.

Dagens gatelys styres av fotoceller og står på hele natten, avhengig av trafikk av biler og fotgjengere.