ARTIKKELANNONSE
TOP NICT6610
Skal du bygge hus? Det finnes norske standarder som beskriver hvordan. Foto: Standard Norge / Nicolas Tourrenc.

Standardisering smører samfunnsmaskineriet

Uten standardisering ville vårt moderne, komplekse samfunn antakelig ikke vært mulig, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. – Standardisering på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå har enorm betydning, både teknologisk, miljømessig og økonomisk, og virker dypest sett demokratiserende, sier Mehus.

Visste du at du møter standardisering hver eneste dag? Når du trekker kortet i kassa på supermarkedet, skal skifte et vindu i huset ditt, skriver ut en rapport på A4-ark eller sender en e-post til en kollega, finnes det standarder for teknologien eller tjenestetilbudet du bruker. – En standard er kort og godt en felles «oppskrift» på hvordan noe skal lages eller gjennomføres, og vårt felt, standardisering, er prosessen fra behov/idé til ferdig utviklet standard, sier Mehus. – Økonomisk sett er dette uhyre viktig. En britisk undersøkelse viser at eksport for 6,3 milliarder pund kan tilskrives standardisering.

 

I motsetning til hva mange tror, er ikke standardisering en statlig oppgave. I stedet ivaretas standardiseringsprosessen av Standard Norge, en medlemsorganisasjon med enerett til å utgi Norsk Standard på alle standardiseringsområder med unntak av elektro og tele. Men hvordan foregår egentlig en slik standardiseringsprosess?

 

Åpen prosess

– Det begynner med at en interessent henvender seg til oss med et ønske om standardisering. Deretter opprettes en komité med fagfolk og representanter for organisasjoner med interesser innenfor fagfeltet. Når komiteen har kommet frem til en foreslått standard, blir den lagt ut til åpen høring før den blir endelig vedtatt, sier Mehus, som understreker at selve standardiseringsarbeidet er underlagt strenge og presise regler. – Åpenhet, frivillighet og konsensus er viktige prinsipper for arbeidet, sier han. – I utgangspunktet kan alle med interesse for et felt bidra i standardiseringsprosessen, og arbeidet er basert på frivillighet – noe som også gjelder bruk av standarden. Konsensus-prinsippet innebærer at vi tilstreber standarder som representerer enighet mellom alle involverte, sier han.

 

Og antall involverte er ikke få. Bare i Norge er over 2000 fagfolk til enhver tid involvert i standardiseringsarbeid innenfor sine fagfelt. Internasjonalt jobber over en million fagfolk med det samme. – Dette er en enorm kompetanse som kommer alle til gode, sier Mehus. Bruken av standarder er gratis, men selve standardiseringsdokumentet må brukerne kjøpe fra Standard Norge. – Vi jobber hardt for å gjøre standardene tilgjengelige, og i dag er mange standarder integrert i arbeidsoperasjoner. Dette er et felt vi jobber kontinuerlig med å forbedre, sier Mehus. Standard Norge håndterer i dag ca. 17 000 norske standarder, og med de internasjonale kommer antallet raskt opp i 250 000. Det er ingen liten oppgave å holde orden i sysakene.

 

– Vår virksomhet er avhengig av brukernes tillit, og du kan nok si at vi er en utpreget ryddig organisasjon, smiler Mehus.

 

Åpen dør

Standard Norges direktør er opptatt av hva standardiseringsarbeidet kan bety for norsk innovasjon og vår internasjonale eksport. Norge har høy kompetanse innenfor en rekke felt, og mulighet til å bidra til å skape internasjonale standarder som åpner for norsk teknologi. – Standardiseringsarbeidet internasjonalt er åpent for alle land, og med få unntak har vi like stor innflytelse i dette arbeidet som land med mange ganger så mange innbyggere. Her er det mange muligheter, sier Mehus, som også ønsker nye interesserte velkommen til å delta i standardiseringsarbeidet.

 

 

– Man trenger ikke å kjenne sitt fagområde ut og inn for å være med i en standardiseringskomité, og vi gir gratis kursing i standardiseringsarbeid. Våre dører står åpne.

SIDE NIC_3244
Jacob Mehus er administrerende
direktør i Standard Norge.
Foto: Standard Norge / Nicolas Tourrenc.