ARTIKKELANNONSE
TOP nytt forsidebilde hammeren

Bygg21-sjefen: – Norske kommuner er i front

Bygg21 er et samarbeid mellom statlige myndigheter og bygg- og eiendomsnæringen, og jobber for å effektivisere næringen og fremme bærekraft. – Den beste veien til effektivisering og bærekraft er å identifisere og bruke beste praksis. Kommunene er i ferd med å bli ledende i næringen, sier Sverre Tiltnes, leder av Bygg21.

Kommunene er samlet sett Norges største eiendomsutvikler og forvalter av bygg. – Derfor er det gledelig å være vitne til en så fremoverlent holdning i kommunal sektor, sier Tiltnes. I tillegg satser også kommunene som plan- og byggesaksmyndigheter på digitalisering og beste praksis. Tiltnes trekker fram fire områder der kommunene går foran og viser vei.

 

Bestillerkompetanse

– Kommunene er ofte snakket ned og beskyldt for å være konservative og hemmet av et rigid anskaffelsesreglement, men virkeligheten er oftere en annen, sier Tiltnes. I regi av Norsk Kommunalteknisk Forening – NKF – er kommunene aktivt med å utvikle sin bestillerkompetanse gjennom NKF Prosjektstøtte, der utviklingen av felles standarder for formålsbygg og profesjonalisering av anskaffelsesprosessen står i sentrum.

 

– Beste praksis fra dyktige miljøer i eksempelvis Oslo og Stavanger blir delt. Resultatet er at innovativ og profesjonell bestillerkompetanse blir gjort tilgjengelig også for kommuner som ikke har samme forutsetninger, sier Tiltnes. – Slik kan alle kommuner jobbe profesjonelt i markedet, og jeg tror dette vil gi raske og synlige resultater i næringen, fortsetter han.

 

Digital plan- og byggesaksbehandling

I regi av KS arbeides det systematisk for mottak av digitale plan- og byggesaker gjennom e-plansak og e-byggesak. Kommunenes satsing på digitalisering er viktig. – I disse dager er Dibk i ferd med å gjøre den digitale søknadsplattformen Fellestjenester BYGG tilgjengelig i Altinn, og det er positivt at norske kommuner jobber aktivt for å kunne motta søknader gjennom dette systemet, sier Tiltnes.

 

– Dessuten vil muligheten til å motta reguleringsplaner digitalt gjennom e-plansak, som jeg forventer blir satt i drift i løpet av 2020, medføre en helt ny virkelighet når det gjelder samarbeid om god område- og byutvikling over hele Norge.

 

Digitalisering av plan- og byggesaker er med på å skape et konkurransefortrinn.

 

Oslo og Nannestad

Tiltnes vil også berømme to kommuner som gode eksempler på den brede satsningen som skjer i kommunene. Oslo kommune er blitt europeisk miljøhovedstad i 2019, mens Nannestad kommune mottok Beste praksis-hammeren fra Bygg21 i 2017 for høy service og effektivitet i behandling av byggesaker.

 

– Det er fantastisk moro å se at Oslo kommune leder an i Europa når det gjelder bærekraft. Arbeidet som er gjort innenfor byggenæringen, med Undervisningsbygg, Omsorgsbygg og Idrettsbygg som fanebærere, er imponerende og verdt å etterligne, mener Tiltnes.

 

Det samme gjelder byggesaksbehandlingen i Nannestad, der samtlige byggesøknader ble behandlet innenfor fristen i 2016 og 2017 – inkludert ufullstendige søknader. Kompetanse, samspill og digitalisering er resepten.

 

– Dessverre gir det for lite heder og ære å ta etter beste praksis fra andre. Beste praksis finnes overalt. Den aller største anerkjennelsen bør gå til de som tar etter, sier Tiltnes. Det er de som gjør gode piloter til forbilder i stedet for enkeltstående rariteter.

 

SIDE _DSC4885-Edit