ARTIKKELANNONSE
Innherred renovasjon (10)

Itjnå e søppel!

Med dette slagordet jobber Innherred Renovasjon IKS målbevisst for å bli best på avfallshåndtering. Selskapet er både innovativt og nyskapende og bidrar blant annet til at alt matavfall blir til biogass og næringsrik gjødsel.

– Vi er et interkommunalt selskap med ansvar for å samle inn husholdningsavfall og slam i våre ti eierkommuner. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus skal vi løse eierkommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling, gjenvinning og ombruk. Vårt mål er å tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Det sier Geir Tore Leira som er direktør for Innherred Renovasjon AS.

 

Fra septik til gass og gjødsel

Et viktig område er tømming og behandling av slam (septik). Dette gjør de i åtte av de ti eierkommunene som Innherred Renovasjon betjener.

– Vi har ansvaret for å tømme nærmere 7000 tanker i disse kommunene, noe som krever en god del logistikk og godt utstyr, sier driftsleder Anne Lise Sæther.

Innherred Renovasjon har derfor gått til innkjøp av to avvanningsbiler som separerer vann og fast stoff fra hverandre på selve bilen. En slik bil kan tømme mange tanker før den blir full, så lenge den kan kvitte seg med vannet underveis.

 

Denne investeringen har ført til en stor effektivisering av arbeidet. Nå kan et område som det tidligere tok to måneder å betjene, tømmes på under en måned. I tillegg til andre stordriftsfordeler som selskapet har ved å dekke mange kommuner, har denne investeringen gjort at gebyret kunne reduseres med 12 % i 2016 og det er fremdeles ikke økt.

Arbeidsdagen starter tidlig for sjåførene, som begynner med å kjøre gårsdagens last til bedriften Ecopro. Her tømmes septiken som nå er tilnærmet tørr.  Hos Ecopro blir den etter hvert omdannet til biogass og gjødsel. Deretter tar sjåføren en titt på Ipaden i bilen og henter frem dagens rute.  Her kommer alle oppdrag opp med kart og GPS-veiledning.

Eieren har fått beskjed både i posten og på SMS om at sjåføren er på. Når jobben er gjort legger sjåføren igjen en lapp, enten i postkasse eller på døra, om at han har vært der, og hva som er blitt gjort. Han markerer også avvik hvis tanken ikke er tømt.

 

Sorteringsvett
– Vi liker ikke at  folk  kaster våtservietter og annet ikke-organisk materiale i septiktanken. Våtservietter løses IKKE opp. De blir derimot sittende fast i anlegget i bilen og stanser prosessen. I verste fall kan bilen ødelegges.

– Så godt do-vett er viktig, understreker Øyfrid S. Knudsen som er kommunikasjonsrådgiver i Innherred Renovasjon.  Men når det gjelder matavfall så vil jeg skryte. Vi kaster fortsatt mye mat, men stadig mindre. Og kundene våre sorterer godt. Slik bringer vi stort sett rent matavfall til Ecopro som produserer biogass, av slam og matavfall. Dette er den nest beste løsningen når vi snakker om matavfall. Den beste er selvsagt å spise opp maten sin!

 

Vår visjon: Itjnå e søppel!

Våre verdier: Åpen, effektiv og engasjert

Eierskap: Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som eies av 10 kommuner, hvor eierandelene regnes ut i fra kommunenes innbyggertall. Innherred Renovasjon er i tillegg medeier i flere andre selskaper knyttet til avfallshåndtering, deriblant Ecopro.

I 2016 samlet IR inn over 47 000 tonn husholdningsavfall, det utgjør 491 kilo pr innbygger. Av dette var 68 kilo matavfall. Det vi ellers samler inn i dunkene hjemme er 72 kilo restavfall, 50 kilo papp/papir og 5,5 kilo plastemballasje pr innbygger