ARTIKKELANNONSE
Ecopro

Et banebrytende samarbeidsprosjekt i Midt-Norge

I 10 år har Ecopro gjort gull av gråstein eller gass av dritt for å si slik det er. Til anlegget langt inn i skogen utenfor Verdal kommer matavfall og slam fra hele Midt-Norge.

Etter 12 dager gjennom fabrikkens produksjonsanlegg kommer det biogass og ettertrakta gjødsel ut.

 

– Ecopro er et resultat av kommunal og interkommunal innovasjon og et enestående bevis på at norske kommuner kan samarbeide om bærekraftige løsninger på avfallsproblemet. Det slår daglig leder Tore Fløan fast bak møtebordet.

Fabrikken var en av de første i sitt slag i Norge da den ble bygd, og mottar matavfall fra private husholdninger i tillegg til næringsavfall og slam. Innherred Renovasjon IKS er den største eieren.

De fire magene
Tore Fløan sammenligner anlegget han og de ni ansatte styrer med ei industrialisert ku. Tankene matavfallet passerer før det kommer ut som gass og gjødsel er som de fire magene på kua. – I tillegg krever også denne typen ku variert og jevnt kosthold. Vi må med andre ord fore den på matavfall som er variert. Kjernen i prosessen er bakteriekulturen som omdanner råstoffet til gass i sluttspurten. Forer vi med for mye fett for eksempel kan prosessen kollapse, og det vil vi ikke.

Matavfallet kommer jevnlig til fabrikken og dumpes i beholdere, og går videre til kverna. I en tank fjernes plast og andre fremmedelementer, før restene går videre til oppvarming i en trykkoker der bakterien dør og all smitte brytes. – Dette er viktig, vi skal sørge for at folk ikke blir syke.

 

Tilbakefører næringsstoffer
I løpet av 12 dager er matavfallet omdannet til biogass. En liten rest blir igjen, det er et svært nitrogenholdig produkt som er svært ettertrakta som gjødsel for landbruket.

– Vi bidrar til å resirkulere næringsstoffer som er i ferd med å bli en mangelvare i verden, som nitrogen og fosfor. Det er derfor et viktig biprodukt av gassproduksjonen. Noe av dette blander vi sammen med renset slam slik at bøndene kan spre det på jordene sine. Slik unngår de økt bruk av kunstgjødsel og oppnår gode avlinger.

 

Gassmilepæl
Dagens anlegg produserer 300GWh rågass. Dette gir like mye energi som 30 millioner liter diesel i året. Men for at den skal brukes i kjøretøy må den renses. Nå starter Ecopro selv rensing av gass og har fått en avtale med Gasnor om salg av gassen. – Dette er en stor milepæl for oss, sier Fløan. Nå selger vi ren kjøregass, noe som kommer miljøet til gode. Dette er et resultat av at man av og til må tørre å tenke inn i framtida. Og denne gassen er helt rein, så lenge man har kontroll på avfallsstrømmene sine. Og det har vi, konstaterer Fløan. Det grønne skifte er på gang, og vi er en del av.

 

Ecopro eies av interkommunale avfallsselskap og Steinkjer kommune, slik at 52 kommuner i Midt-Norge, fra Mo i Rana i nord til Rennebu i sør, og samarbeider om å behandle ca. 40.000 tonn/år kildesortert matavfall og slam på en fremtidsrettet og miljømessig forsvarlig måte. Anlegget startet opp i 2008.

Eiere:
Helgeland Avfallsforedling IKS

www.haf.no

Søndre Helgeland Miljøverk IKS

www.shmil.no

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS

www.mna.no

Steinkjer Kommune

www.steinkjer.kommune.no

Innherred Renovasjon IKS

www.ir.nt.no

HAMOS Forvaltning IKS

www.hamos.no