ARTIKKELANNONSE
2965-4260
Foto: Ricardofoto

NRA IKS i gang med biogassproduksjon

Et flunkende nytt biogassanlegg ligger på tegnebrettet når Nedre Romerike Avløpsselskap planlegger igangsetting av biogassproduksjon.

– Produksjon av biogass vil halvere mengden restprodukt fra avløpene våre og bidra til å sikre den hygieniske stabiliseringen, sier Gunnar Bjørnson, som leder utviklingsavdelingen i selskapet.

– I tillegg vil vi utnytte det store energipotensialet i slammet fra renseanleggene våre, sier han.

 

FOR DET ER snakk om betydelige energimengder. Totalt vil det nye anlegget produsere 20–30 GWh/år, der rundt

50 % kan benyttes som ny fornybar energi. En del vil bli brukt i interne prosesser, blant annet ved at man erstatter store deler av den innkjøpte elektriske kraften. Kalkylen tilsier at en investering på rundt 500 millioner vil ha betalt seg på få år.

– Vi vil produsere vår egen strøm i tillegg til å levere varme til fjernvarmeanlegg. Vi vil søke en så hensiktsmessig bruk av energien som mulig, sier Bjørnson. Håpet er også å kunne inngå et samarbeid med forskningsmiljøene på Kjeller.

– Her jobbes det intenst med å forbedre metoder for CO2-lagring og for å fremstille hydrogen fra metangass,

som vi kommer til å produsere. Fra oppstart vil det planlagte anlegget kunne ta imot slam fra omkringliggende anlegg, med en planlagt produksjon på 150 000–180 000 normalkubikkmeter gass per år. På lengre sikt skal anlegget kunne produsere opptil 200 000 kubikkmeter per år.

– Vi tar sikte på å kunne motta slam også fra andre renseanlegg enn våre egne, sier Bjørnson.

BIOGASSANLEGGET vil bli plassert i nye fjellrom knyttet opp mot eksisterende anlegg, som ble åpnet i 1974 og utvidet i 2003. I løpet av 2018/2019 vil et tredje utbyggingstrinn stå ferdig. Vi bygger nå et kompaktrenseanlegg

som kan kobles inn på få timers varsel ved behov for kapasitetsøkninger.

– Det handler om robusthet i en fremtid som blant annet vil innebære et våtere klima, sier Bjørnson.

– Bedre energiutnyttelse og et bedre restprodukt er blant våre målsetninger.

Produksjon av biogass vil halvere mengden restprodukt fra avløpene våre og bidra til å sikre den hygieniske stabiliseringen.