ARTIKKELANNONSE
kke02 fix
Eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen (foran) sammen med en god del av de ansatte i Kongsberg kommunale eiendom KF. – Vi er en flott gjeng som trives på jobb for Kongsberg kommunes innbyggere, ansatte og eiendomsverdier, sier han. FOTO: JAN STORFOSSEN/LAAGENDALSPOSTEN

“Et privilegium å forvalte fellesskapets verdier”

Har nullet ut vedlikeholdsetterslepet i Kongsberg

I 2010 bestemte Kongsberg kommunale eiendom (KKE) seg for å gjøre noe med vedlikeholdsetterslepet på kommunens bygningsmasse, og vedtok en nullvisjon. Ved inngangen til 2018 er målet nådd. Vedlikeholdsetterslepet er borte.

– Det er et privilegium å jobbe med å forvalte de store verdiene som ligger i kommunens eiendomsmasse. Ikke bare forvalter vi, men vi skaper også inntekter ved eiendoms-

utvikling, sier eiendomsdirektør Geir Øystein Andersen i KKE.

KKE er et kommunalt foretak som dermed har muligheten til å jobbe med å skape en økonomisk merverdi for formål Kongsberg kommune har gitt foretaket. Andersen er svært fornøyd med at kommunens politikere har valgt å rigge KKE med en verktøykasse som gjør at eiendomsforvaltningen kan gjøres i et langtidsperspektiv.

– Kommunale eiendommer var en salderingspost – det bestemte politikerne seg for å gjøre noe med. Nå ser vi effekten av denne strategien, sier Andersen.

 

Stolt leder

Geir Øystein Andersen er stolt over det hans 79 ansatte skaper gjennom sin innsats i KKE. I staben er det renholdere, vaktmestere, økonomer, ingeniører, eiendomsforvaltere, eiendomsutviklere og prosjektarbeidere.

– Vi er en samling av vanlig oppegående mennesker som jobber mot det samme målet. Vi blir gode sammen, og på gode dager vil jeg si vi er knallgode, smiler en meget fornøyd Andersen når han omtaler staben sin.

Det er selvsagt ingen ulempe at både bedriftens medarbeiderundersøkelse og kundeundersøkelse viser svært gode resultater.

 

Byggherre

KKE er Kongsberg kommunes byggherre. Til enhver tid er det ett eller flere nybygg under oppføring. Det kan være skoler, ny legevakt, barnehager, omsorgsplasser eller andre type boliger som skal reises. KKE leverer til rett tid, og som regel under budsjett.

– Å bygge nytt er en del av den totale strategien. De viktigste verktøyene våre er en god prosjekthåndbok og en lettbeint, fleksibel og kompetent byggherreorganisasjon. Prosjektledere og byggeledere henter vi både internt og fra private leverandører. Og vi samarbeider med topp entreprenører, forteller Geir Øystein Andersen.

KKEs omdømme som byggherre har ført til oppdrag utenfor egen eierkommune. KKE bygger skoleanlegg for nabokommunen Flesberg, og skal i gang med et omfattende studentboligprosjekt for Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.

– Vi ser bare fordeler med å løse slike eksterne oppdrag, så lenge de tjener vårt formål for Kongsberg-samfunnet, sier eiendomsdirektøren.

 

Miljøfokusert

Alle prosjektene som KKE er involvert i, har høye miljøambisjoner.

– Vi strekker oss mot plusshus-standard, og Bream-sertifiserer i nybyggene.  Våre prosjekter legger vekt på innovative energiløsninger. Dette fører blant annet til at vi får god uttelling på ENOVA-støtte til prosjektene, sier Andersen.

KKE har også gjennomført storstilte energioppgraderinger på eksisterende bygningsmasse. I 2012 startet bedriften, til da, Norges største EPC-prosjekt. I dag betyr denne energieffektiviseringskontrakten at Kongsberg kommune årlig sparer fem millioner kroner i energibruk.

På spørsmål om KKEs overordnede målsetting fremover, svarer Geir Øystein Andersen klokkerent: – Vi skal fortsette å bruke stadig mindre del av kommuneøkonomien, samtidig som vi forvalter kommunens bygninger uten vedlikeholdsetterslep.

 

 

``Vi skal fortsette å bruke stadig mindre del av kommuneøkonomien, samtidig som vi forvalter kommunens bygninger uten vedlikeholdsetterslep.``
Geir Øystein Andersen, Eiendomsdirektør i Kongsberg kommunale eiendom KF
  • Etablert i 2001
  • Omsetning i 2017: 147,4 millioner kroner
  • Virksomhet: kommunal eiendomsforvalter, eiendomsutvikler og byggherre
  • Eies av Kongsberg kommune
  • Forvalter 158.000 m2 kommunal bygningsmasse
  • Årsverk/ansatte: 68,9 årsverk fordelt på 79 ansatte
  • Energi pr kWt/m2 år: 157
  • Hovedbudskap: Vi skaper trygge bygg for framtiden
  • Slagord: På jobb for at du skal trives