ARTIKKELANNONSE
Slepavgang fra Stathelle vinteren 2017
Den planlagte transportruten fra Norge til Malaysia. Ill. Pipelife.

Gode rør er viktig for miljøet

Allerede på 1980-tallet hadde Pipelife Norge store miljøambisjoner. Nå vil landets ledende leverandør av plastrørsystemer fokusere ytterligere på innovasjon og utvikling – i tett samarbeid med sine norske kunder.

– Stortinget har slått fast at offentlige anskaffelser er en driver i det grønne skiftet. Det vil vi gjerne være med å bidra til, sier Pipelifes administrerende direktør Kjell Larsen entusiastisk. Han mener norskproduserte varer i utgangspunktet har flere miljøfordeler. – Den norske el-miksen er den grønneste i verden, med unntak av Island. Det betyr at utslippene for våre produkter er mindre per produsert enhet. Når man i tillegg tar høyde for transporten får vi et enda bedre bilde, sier Larsen. – Rør er et transportintensivt produkt, og kortreisthet er viktig med tanke på å redusere utslippene, fastslår han.

 

I tillegg ser Pipelife ytterligere muligheter i å overføre transport fra landevei til sjø.

 

– Vi er allerede stor på sjøfrakt av rør. Pipelife Norge er fremst i verden på ekstrudering av PE-rør i store diametere og lange lengder, som vi ved hjelp av taubåter kan levere til praktisk talt alle verdens havner, sier Larsen. Fordelene er mange, særlig med tanke på at størstedelen av disse rørene skal benyttes i marine installasjoner og derfor ikke trenger å bli losset i noen ankomsthavn.

 

Når det gjelder norske leveranser, understreker Larsen at et grønt skifte i rørbransjen – i tillegg til bedre infrastruktur – vil kreve nye måter å jobbe på.

– Regjeringen har som mål å overføre så mye som 30 prosent av landtransporten til sjø innen 2030, og vi er gjerne med på det. Våre analyser viser at transport av ferdig vare står for 70 prosent av utslippene våre, og da er det viktig at styresmaktene også sørger for at det blir mulig å benytte mer miljøvennlige løsninger i distriktene. Begrensninger på fylkesvegen hindrer for eksempel oss i å benytte lange vogntog fra fabrikken vår i Surnadal. Samtidig har vi havner ved begge fabrikkene våre, og alt ligger til rette for å søke grønnere transportløsninger, hvis hele verdikjeden kan bli enig om å jobbe mer miljøvennlig, sier Larsen.

 

Norsk offentlig sektor er den største kunden av rørsystemer, og det er særlig i forbindelse med veibygging og utvikling av kommunal infrastruktur at plastrør produsert i Surnadal og på Stathelle kommer til anvendelse. Pipelife ruster seg til økning i etterspørselen de kommende årene:
– Vi ønsker helt klart å samarbeide med kommunesektoren for å komme frem til gode løsninger, sier Larsen. Blant konsekvensene av en omlegging til sjøtransport påpeker Larsen at vi må ta oss bedre tid.

 

– Sjøtransport vil være langsommere enn det vi er vant til i dag, og det vil innebære noen investeringer. Men det er konsekvenser vi må leve med – det grønne skiftet vil koste, sier Larsen. – Det er på mange måter kommune-Norge som sitter med nøkkelen. Miljøkravene må inn i anbudene, og vi må kollektivt være forberedt på å ta regningen, sier Larsen. Han tror Norge kan komme svært godt ut av det grønne skiftet hvis de rette beslutningene blir tatt. – Norske offentlige innkjøpere må gjøres i stand til å stille krav, og de må bidra til å drive opp miljøbevisstheten hos norske leverandører. Dette dreier seg om innovasjon, og en betydelig og viktig investering for framtida, sier Larsen.

 

Selv har Pipelife ført CO2-regnskap siden 2011, og grønne løsninger står sentralt i bedriftens visjon om å være en ledende verdiskaper. Rør og rørsystemer spiller en stor rolle i møtet med klimaendringer, både for å håndtere stadig større vannmengder på en god måte i Norge – men med motsatt fortegn i ander deler av verden, der mindre vann er en følge av de samme klimaendringene.

 

– Vi ser en stor økning globalt i etterspørselen etter rør til kraftverk og avsaltingsanlegg. Avsalting er en stadig mer aktuell kilde til drikkevann i de delene av verden som opplever mangel på rent drikkevann, mens urbanisering og tilflytting mange steder skaper behov for ny kraftproduksjon, og med det kjølesystemer, sier han.

 

Pipelife tror rør vil bli viktigere enn noen gang. – Klimaendringene gjør at gode rørsystemer blir stadig viktigere, sier Larsen. – I Norge er det snakk om å ta unna overvann og etablere en effektiv VA-infrastruktur, sier han. – I tillegg må det innovasjon til. Økt bruk av sensorikk, mer nøyaktig overvåkning og sterkere dialog mellom produsent og byggherre vil bidra til å skape norsk konkurransekraft i en rørbransje i endring, avslutter Kjell Larsen.