ARTIKKELANNONSE
3960395-schoolchildren-at-home-time
Foto: © Dan Burch/Mostphotos

Har du friske skoler og barnehager?

230 000 norske elever går på skole i et ikke-godkjent bygg, til tross for mange gode intensjoner i regelverket. Dårlig inneklima er en av mange mulige konsekvenser.

230 000 norske elever går på skole i et ikke-godkjent bygg, til tross for mange gode intensjoner i regelverket. Dårlig inneklima er en av mange mulige konsekvenser. Ansvarlige for skoler og barnehager plikter å ha oversikt over de mange lover og forskrifter som skal bidra til et godt miljø, og sørge for at bestemmelsene etterleves.

 

Nær halvparten av norske kommuner benytter nå verktøyet IK-bygg for å holde rede på bygningsmassens «helsetilstand». Verktøyet er en enkel og brukervennlig applikasjon for mobil og nettbrett som gir bruker, eier og vedlikeholdsansvarlig en samlet oversikt over status for alle kommunens bygg, og med det et klarere beslutningsgrunnlag når kommunale midler skal bevilges.

 

Vil du ha en mer effektiv hverdag – og bedre oversikt – kan IK-bygg være et godt verktøy! For mer info se ikbygg.no.

 

Vil du ha en mer effektiv hverdag – og bedre oversikt – kan IK-bygg være et godt verktøy!