ARTIKKELANNONSE
IMG_1226

Ministab styrer megawatt

– Vi har en svært liten stab, men produserer betydelige mengder varme og kjøling. Dette er en viktig satsing for Olav Thon Gruppen, og vi leverer nå varme og kjøling til mange kjøpesentre i gruppen, samt en del annet.

Lloyd Lilleng er daglig leder i Follo Fjernvarme AS i Ski, og i det daglige har han bare to kollegaer rundt seg – en driftssjef og en sekretær sørger sammen med daglig leder for driften av åtte anlegg rundt om i Norge med en total produksjonskapasitet på 40 MW. Ski-anlegget som ligger i konsesjonsområdet i Ski er det største anlegget. Samlet har alle anleggene 6,5 MW pellets-kjeler, 5,2 MW el-kjeler, 7,5 MW varmepumper, 12,6 MW gass-kjeler og 7,2 MW olje-kjeler. Alle anlegg styres elektronisk. Samlet sett ble det produsert ca. 30 millioner kWh varme og ca. 10 millioner kWh kjøling – til sammen nok varme til ca. 2000 boliger.

 

Olav Thon kjøpte Follo Fjernvarme i 2005, og etter omlegging av konsesjon, var det klart for en satsing som i dag har ført til at Thon langt på vei er selvforsynt med varme til de tilknyttede kjøpesentrene, samt store leveranser innenfor konsesjonsområdet i Ski.

 

Lokalt er det Ski Storsenter med Thon Hotel, kino og bibliotek som får levert varme. I tillegg er det i konsesjonsområdet ca. 600 boliger, samt de fleste næringseiendommer som har vannbå­ren varme, og som også får sitt varmebehov dekket av Follo Fjernvarme. Men det stopper ikke med dette, kan Lilleng fortelle:

 

–  Vi driver varmesentraler tilknyttet Moss Lufthavn Rygge hvor vi leverer oppvarming til terminalanlegget m.m. Storo Storsenter, Sørlandssenteret med sine 110 000 kvadratmeter, Thon Kjøpesenter Åsane, Bjørneparken kjøpesenter i Flå samt hotellene i Svolvær og Bjørneparken får også sine leveranser til både varme og kjøling fra oss.

 

Follo Fjernvarme satser ekspansivt, og har flere prosjekter under utbygging og drifting, blant annet det nye Diagonale bygget i Bjørvika.

 

– Generelt har vi i 2015 levert ca. 85 prosent av all energi som fornybar, for man ønsker ikke bare en optimalisert drift, men også en så grønn driftsform som mulig, slår Lilleng fast.

85 prosent av energien vår er fornybar. Vi ønsker ikke bare optimalisert drift, men også en så grønn driftsform som mulig.