ARTIKKELANNONSE
TOP IMG_1613
Halvparten av fylkesveiene i Sund er rustet opp de siste 17 årene, forteller daglig leder i Sund VA AS, Michal Forland. Foto: Sund VA AS

Kombinerer VA og vei

I Sund kommune vest for Bergen har det kommunale VA-selskapet også ansvaret for veiutbygging og trafikksikringstiltak. – Aktiv planlegging og et tett samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Statens vegvesen har gitt kommunen mer vei for pengene, sier ordfører Kari-Anne Landro.

– Den åpenbare fordelen ved å koordinere rør og vei er at vi får gjort mer hver gang vi graver, sier Michal Forland, daglig leder av Sund VA AS. – Dessuten opplever vi at det skaper en mer offensiv holdning. Vi er tidlig ute med regulering og grunnerverv, og planlegger effektivt, sier Forland.

 

 

Tett samarbeid

Det er ikke bare kommunale veier VA-selskapet jobber med. Også fylkesvei og riksvei blir prosjektert av Sund VA AS i form av spleiselag med Hordaland fylkeskommune og Statens Vegvesen. – Vi har planverket klart, har korte planleggingsperioder og er effektive i prosjektgjennomføring. Det har gjort at vi har fått utløst mer midler til veibygging, og blir sett på som en god og sikker samarbeidspartner, sier Forland. – Ved å utløse veimidler samtidig som vi utfører VA-arbeid blir begge deler billigere per løpemeter, sier han. – Utbyggingen har gitt god andel av nye rør, som har vært medvirkende til at drikkevannet i Sund i 2015-18 er kåret til «Vestlandets beste drikkevann», forteller Forland.

 

Ordfører Landro mener at kombinasjonen av fag gjør Sund VA til et mer spennende selskap, med mer omfattende kompetanse og større utfordringer. Det gjør selskapet til en mer attraktiv arbeidsplass, tror hun. – Det er positivt å bli sett på som en trygg samarbeidspartner, sier hun. – Modellen fører til flere synergier enn de rent økonomiske. Godt samarbeid og kompetanseutveksling og –bygging er også en del av regnestykket.

 

Håper å ta med modellen

Den lille kystkommunen med 7000 innbyggere står foran kommunesammenslåing med naboene Øygarden og Fjell. Fra 2020 vil de tre kommunene bli én, med navnet Øygarden. Ordfører Landro håper at den nye kommunen vil la seg inspirere av Sund-modellen.

 

– Vi er stolte over det vi har fått til. Her er det absolutt noe å hente for den fremtidige kommunen, sier hun.