ARTIKKELANNONSE
20170912_boras_hallingplast_1579-1

Vil redusere feil på nyanlegg

Hallingplast AS planlegger nå en tjeneste der selskapet stiller sin kompetanse til rådighet ute på byggeplass for å unngå feil ved nyanlegg.

-En av utfordringene i grøfta er feil installasjoner, uansett type rørmaterialer. Hallingplast er langt framme i innovasjon og utvikling av ulike PE-produkter, og på dette området tror jeg vi kan utgjøre en positiv forskjell, sier markedssjef Sverre Tragethon.

Bruk av elektromuffer er en av hovedutfordringene. Her er det mange fabrikater med ulike maskiner, og vi ser at sveisere har varierende erfaring.

 

-For Hallingplast AS som produsent er det viktig at sveisingen utføres slik at den holder, og for byggherre er det en helt unødvendig kostnad dersom jobben må gjøres to ganger. Derfor ønsker vi å tilby ledningseierne å være med på reparasjoner eller mindre jobber hele veien, for å sikre at oppdraget utføres på en riktig og solid måte.

På større anlegg kan vi være med i startfasen og gi en grundig opplæring i de produktene som skal brukes til en eller flere sveisere.  Dermed sikrer vi både en god mottakskontroll og at operatør og kontrollør får en dokumentert opplæring i de leverte produktene.

I praksis vil dette bli en tjeneste som byggherrer/ledningseiere må beskrive i anbudsdokumentene for å få. Dette vil stille høyere krav til oss som leverandører, og det er noe vi ønsker, understreker Tragethon.

 

-Vår erfaring er at installatører får liten oppfølging når leveranser består av standardisert materiell fra ulike produsenter.

Tragethon presiserer at Hallingplast ikke vil gå i konkurranse med installatører som driver med sveising profesjonelt. Det er likevel viktig å merke seg at det er store forskjeller mellom fabrikater og produkter som kan komplisere et anlegg. Det er også mye ulikt monteringsutstyr som ikke alltid er tilpasset det aktuelle produktet som er levert. Opplæringen er tenkt som en praktisk del «på grøftekanten», og en del med gjennomgang av monteringsinstruks, feilkilder og andre aktuelle problemstillinger.

 

Mange produkter fra ulike produsenter kan bety flere feilkoblinger på nyanlegg, mener Sverre Tragethon.

 

Mange produkter fra ulike produsenter kan bety flere feilkoblinger på nytt anlegg.