ARTIKKELANNONSE
_DSC6124

Blir kvitt lukten

CLAIRS står for Clean Air Systems og er en avdeling i Lindum. – Vårt arbeidsområde er luktkartlegging og luktreduksjon, forteller avdelingsleder Siv Malmanger.

En rekke virksomheter driver produksjon som kan påføre naboer ubehagelige lukter, som biogass-, avløps og avfallshåndteringsanlegg, næringsmiddelbedrifter og akvakultur. – Vi tilbyr luktkartlegging og spredningsberegning i tillegg til flere teknologier, for å sikre at virksomheten holder seg innenfor gjeldende regelverk når det gjelder luktutslipp, sier Malmanger.

 

De seneste årene er reglene knyttet til emisjon av lukt blitt strengere. I Norge er det luktveilederen som ligger til grunn, og det er Fylkesmannen og Miljødirektoretet som håndhever regelverket. Kravene er strenge, og luktutslipp skal ikke overskride én til to luktenheter 99 prosent av driftstiden. En luktenhet tilsvarer en luktkonsentrasjon så liten at kun halvparten av oss kjenner lukten. Vi tar luktprøver som deretter testes i akkrediterte laboratorier for å finne ut om grensene blir overskredet, sier Malmanger.

 

I tillegg til analyse og kartlegging leverer CLAIRS flere teknologier for luktfjerning der det er nødvendig. – Vi leverer filtre med aktivt kull, fotooksidasjonsanlegg, scrubbing og biofilter. Teknologiene fungerer på forskjellige måter, og ofte vil det være formålstjenlig å kombinere to eller flere teknologier for å redusere den uønskede lukten, sier Malmanger.

 

CLAIRS kan også bidra med risikoanalyse for legionella. – Vi ser luktreduksjonsoppdrag i en helhetlig sammenheng, sier Malmanger. – Vi kan bidra med tiltak for å sikre ønsket funksjonalitet og rensegrad, sørge for lengst mulig levetid på utstyret, mulighet for jevnlig opplæring av personell og sikre at avfall blir håndtert på en miljøvennlig måte, sier hun.

Vi ser i dag at det å ha kontroll på luktutslipp fra virksomheten, er en viktig nøkkel til suksess.