ARTIKKELANNONSE
Foto Pronto kommunikasjon as - Renholdsnytt

Tarkett – kompetanse og kunnskapsformidling

Gulv som er billige å kjøpe, blir ofte kostbare å eie! Som markedsleder tar Tarkett ansvar for å spre kunnskap om valg av riktig gulv på riktig sted.

Tarkett selger hvert år gulv for en halv milliard kroner i Norge. Det er homogen vinyl som er Tarketts største produkt i det norske prosjektmarkedet, men heterogen vinyl, LVT og linoleum er godt representert. I Tarkett ønsker vi å være noe mer enn bare selgere. Vi ønsker å være kunnskapsformidlende konsulenter, som kundene skal kunne stole på at er objektive uavhengig av hvilken leverandør vi representerer. Key Account Manager Fredrik Poulsen og Distriktssjef Lars Adrian Nilsson har gjort kunnskapsformidling til et av Tarketts konkurransefortrinn.

Tarkett ønsker å dele kunnskap, og lære bort hvilke type vedlikehold som er riktig for å bevare gulvet lengst mulig. Etterspørselen etter denne kunnskapen og kompetansen øker, og kundene våre blir overrasket når de hører hvor mye det er å spare på å gjøre de riktige valgene – ikke minst når det gjelder rengjøringsmetoder. Innkjøp av gulv utgjør ofte bare 20 prosent av kostnadene på et bygg, samtidig som det slites mest og raskest. Etter at Poulsen og Nilsson avholdt kurs med tema «moderne renhold med mindre bruk av kjemikalier»,  har vi fått mange forespørsler om tilsvarende opplæring. Vi har fokus på ærlighet, og vårt mål er å løfte kvaliteten generelt for hele bransjen. Vi må spille hverandre gode. Riktig valg av gulvkvalitet og rengjørings- og vedlikeholds metode er utrolig viktig for at gulvets livsløpskostnad skal bli lavest mulig.

Samtlige FDV’er hos Tarkett er revidert det siste året. Det betydelige løftet som er gjort her, omfatter ikke bare tiltak, metoder og utstyr som forlenger gulvets levetid, men også som forenkler renholdernes arbeidshverdag. Det kreves effektivitet i alle ledd både når det gjelder kostnader og hensyn til miljøet. Det innebærer bruk av maskiner uten å bruke kjemikalier, noe som igjen stiller høye krav til gulvkvaliteten. Håpet vårt er at det i alle fremtidige anbudsbeskrivelser blir presentert et minstekrav til kvalitet på gulvene som skal legges!

Vi ønsker å dele av vår kunnskap slik at beskrivelsene blir presise ut fra hva som er reelt behov. Det er ikke mange som har den kompetansen og erfaring om gulv, renhold og varighet som vi har. Dersom markedet vil lytte til det vi kan – og bruker denne kompetansen til å stille reelle minstekrav til kvalitet – så er vi overbeviste om at det vil gi gevinster: Dette i form av reduserte langsiktige kostnader, miljøvern og forbedring av renholdernes arbeidssituasjon!