ARTIKKELANNONSE
Poteter

Prima jordprodukter fra ØRAS

Siden 1998 har abonnentene tilknyttet Øvre Romerike Avfallsselskap IKS, Dal Skog sortert ut mitt matavfall i grønne poser. Dette tilsvarer en mengde godt over 5000 lastebillass i volum! Det siste året har selskapet utvidet sin produksjon til å omfatte to nye jordprodukter; alle næringsrike og torvfrie!

ØRAS Hagejord er et førsteklasses produkt som har vært i salg fra avfallsanlegget på Dal Skog i mange år. Hagejorda produseres i dag på en biorest/kompost fra innbyggernes matavfall, som kommer tilbake til anlegget etter forbehandling hos et biogassanlegg.
Denne komposten tilsettes så hageavfall og sand og ferdig produkt selges i hengerlass og i bulk fra anlegget på Dal Skog.

 

ØRAS Bed- og pottejord (20 l sekk) produseres på samme biorest men her er tilslaget av hestegjødsel høyrere enn i hagejorda.

 

Et tredje produkt i jord-serien ble kjørt i gang i 2017 og er nå ferdig testet. ØRAS Park- og anleggsjord produseres av bioslam fra renseanlegg og blandes med hestegjødsel og hageavfall. Park- og anleggsjorda blir til et produkt forbeholdt næringsmarkedet for bruk i parker og anlegg.

Gjennom disse jordtypene har selskapet fått til et torvfritt og økologisk alternativ for dyrkning, der også metangassen i matavfallet først har blitt utnyttet til biograssproduksjon. I det store og hele, en fantastisk optimal utnyttelse av ressursene.

 

Mer informasjon om produkter og avfallshåndtering kan du finne på ØRAS hjemmesider – www.oeras.no