NKF Magasinet | 02. Limet i kommune-Norge
868
page-template-default,page,page-id-868,page-parent,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Limet i kommune-Norge

– Vi vil være bindeledd og sikre kompetansedeling mellom norske kommuner innen det kommunaltekniske området. Det sier styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF), Jan-Egil Clausen.

For selv om Norges mer enn 400 kommuner er forskjellige både i størrelse og geografi, utføres de samme oppgavene når de skal levere kommunaltekniske tjenester til innbyggerne.

– Kommunene står overfor de samme problemstillingene, uansett størrelse og plassering. Vår oppgave er å fremme kommunikasjon og erfaringsdeling mellom kommunene og bidra til at de gode løsningene blir tatt i bruk over hele landet, sier Clausen.

– Og det har det vært behov for i mer enn 110 år, legger han smilende til.

 

NKF driver kompetanse- og nettverksbygging i kommunal sektor gjennom lokale nettverksgrupper og omfattende kurs- og konferansevirksomhet. Virksomheten er bygget rundt fire fagområder, hvert med sitt eget eksterne fagstyre: byggesak, bygg og eiendom, plan og miljø samt veg og trafikk.

– Hvert år arrangerer vi om lag 25 arrangementer med over 2000 deltakere, forteller Clausen – og der møtes kollegaer som kanskje ellers ikke ville ha truffet hverandre. På den måten spres de gode løsningene, og det kommer ikke minst de små og mellomstore kommunene til gode, som ofte har små fagmiljøer der folk jobber mer eller mindre alene, sier han.

 

NKF er også aktiv innenfor tilrettelegging av informasjon om lovverk og regler som berører teknisk sektor i kommunene. Standard kravspesifikasjoner for formålsbygg og system for internkontroll av bygninger er blant foreningens tilbud.

– Kommunene må forholde seg til et stort antall lover, regler og myndighetsinstanser i sin virksomhet. Noen ganger kan det føles som at tilsynsmyndigheter står i kø på gangen. Det er et stort behov for samordning og veiledning, og dette er et felt vi tar på alvor. Du kan vel si at vi utfører oppgavene til et lite samordningsdepartement, sier Clausen.

Hva så med fremtiden? To temaer er særlig aktuelle for kommune-Norge, kan Clausen fortelle: digitalisering og det grønne skiftet. NKF tar mål av seg til å være en sentral pådriver på begge felt.

– Digitalisering av kommunale tjenester er blant de største og mest kompliserte effektiviseringstiltak norske kommuner har stått overfor. Digitaliseringen vil gi store effekter og har potensial til å styrke kvaliteten på kommunale tjenester vesentlig over hele landet – og samtidig spare kommunene for store beløp. Samtidig er det komplekse prosesser, og dette vil være et fokusområde for NKF i årene som kommer, sier Clausen.

– Vi vil jobbe aktivt med å trekke frem de gode eksemplene og være en pådriver i den videre prosessen.

 

Det samme gjelder det grønne skiftet. – Det er svært stor politisk interesse for å gjennomføre det grønne skiftet som et ledd i klima- og miljøpolitikken. Vi er helt avhengige av å finne nye, grønne løsninger, og også her vil vi i NKF være en aktiv medspiller, sier Clausen.

– Norske kommuner er fulle av dyktige og engasjerte medarbeidere, men mange jobber i små miljøer og trenger påfyll. Det er det vi jobber for – og vi vet at det er nødvendig. I løpet av 110 år har vi ikke mottatt mange utmeldinger, avslutter Clausen.

Jan-Egil Clausen, styreleder i Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)
Vi vil jobbe aktivt med å trekke frem de gode eksemplene og være en pådriver i den videre prosessen.