NKF Magasinet | 05. Trenger bedre varslervern for å bekjempe korrupsjon
871
page-template-default,page,page-id-871,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-14.4,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
Professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk, har i flere år forsket på økonomisk kriminalitet. Han mener det viktigste tiltaket for kommunene vil være å styrke varslervernet.

Trenger bedre varslervern for å bekjempe korrupsjon

Mørketallene innen økonomisk kriminalitet er store, og kommunene er ikke noe unntak. – En varslingkanal og et varslervern, det er det viktigste å få på plass akkurat nå, sier professor ved institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk.

Holdnings- og informasjonskampanjer holder ikke som tiltak mot korrupsjon i kommuner og andre sektorer, mener Petter Gottschalk. BI-professoren har i flere år forsket på økonomisk kriminalitet. Og som han sier, det er nok av eksempler å ta av, så han blir ikke arbeidsledig.

Et eksempel er korrupsjonssaken med Yara i Libya der fire konserndirektører ble tiltalt, bare en av dem ble dømt til fengsel. Gottschalk spurte den nyansatte konserndirektøren hva hun nå gjorde for å bekjempe korrupsjon, hvorpå hun hun svarte at de hadde iverksatt en holdnings- og informasjonskampanje.

– Jeg fulgte opp ved å spørre om hvilken kontroll hun som konserndirektør ble utsatt for som den forrige ikke ble? Hun hadde jo overtatt stillingen etter en juridisk direktør som ble dømt til fengsel. Da ble hun fornærmet.

 «Kommunen er så liten»

Når det gjelder kommunesektoren er en utfordring at det er små miljøer og tette bånd. Akkurat det med «å være liten» brukes ikke uvanlig som unnskyldning, forteller Gottschalk. Som ordføreren i en bitteliten kommune i Hedmark som alltid holdt alle møter, julebord og andre arrangementer på sitt eget hotell. Da lokalavisa avslørte det, var svaret at det var for langt til neste restaurant så de hadde ikke andre valg.

– Er korrupsjon i kommunen et økende problem?

– Så vidt jeg vet, er det ikke en økning

i hvor mange som blir tatt, men vi vet at

mørketallene er store. Når det gjelder økonomisk kriminalitet anslår vi at det er ti eller tjue ganger så mange tilfeller av korrupsjon som de som blir oppdaget.

Mangler kontroll

Grunnen til at mørketallene er så store, er flere. For det første er det lett å begå, og lett å skjule. Han mener at kommunal sektor mangler et egnet og godt kontrollorgan.

– Denne type kontroll i kommuner skal føres av et kontrollutvalg av politikere, men de har ikke kompetanse. Faren er også til stede for at de selv er involverte.

Han legger flere eksempler på korrupsjonssaker på bordet som eksempler på dette. Ett av dem er fra Drammen kommune, der en kvinne og en mann ansatt i kommunen i 2018, ble dømt til to og fire års for å ha mottatt bestikkelser i byggesaker. Dette er et eksempel på korrupsjon ved maktutøvelse, der kommuneansatte drar fordel av den stillingen de besitter.

– Hva er spesielt utfordrende med korrupsjon i kommunene?

– Det er innkjøpsbiten ved kommunal virksomhet som spesielt er utsatt. De kjøper betydelig tjenester, det er fristende for leverandører å bestikke ansatte i kommuner for å få kontrakter.

 

Varslere må vernes

Korrupsjon omtales ofte som «et ledelsesansvar». Men utfordringen med denne måten å se det på, er at det ikke er uvanlig at det er lederne som står bak korrupsjonen.

– Mulighetene er større på høyere nivåer der makta ligger, og kontrollen er mindre. Særlig på øverste nivå, hvem kontrollerer for eksempel rådmannen?

– Hvilke tiltak anbefaler du for å bekjempe korrupsjon?

– Det som er gjengs oppfatning, er at for å bekjempe korrupsjon, må en styrke revisjonen, intern kontroll, etiske retningslinjer og drive holdningskampanjer. Ifølge min forskning så virker ikke noe av dette spesielt bra.

Det som derimot virker, er at opplevelsen av faren for å  bli tatt, øker. Dette kalles subjektiv oppdagelsesrisiko. Mange unnlater å involvere seg i bedrageri, korrupsjon og tyveri fordi de tror de kan bli tatt.

– De som kan avsløre korrupsjon, er varslere, men det dummeste en kan være for tiden i Norge er varsler. Her har vi et ferskt eksempel fra en korrupsjonssak i Grimstad kommunen der varsleren ble sagt opp i mai. Varslervernet må styrkes, og kommunal sektor bør ha et eget varslerombud, understreker Petter Gottschalk.

De som kan avsløre korrupsjon, er varslere, men det dummeste en kan være for tiden i Norge er varsler.